Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2024
Rzeczpospolita Polska

Informujemy, że nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku prowadzą konsultacje, fakultety oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów. Zapraszamy do korzystania.

 

1. Informacja CKE o egzaminie maturalnym 2024 r.

2. Komunikat o dostosowaniach 2024 r.

3. Komunikat o egzaminie z informatyki 2024 r.

4. Komunikat o harmonogramie 2024 r.

5. Komunikat o przyborach 2024 r.

6. Prezentacja Matura 2024 - najważniejsze informacje.

 

 

 


 

Matura 2024 - ważne strony: