Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

 

1.Informacja CKE o egzaminie maturalnym

2. Wytyczne do przeprowadzania egzaminów

3. Harmonogram egzaminów 2022 r.

4. Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych

5. Informacja o organizacji matury

 

 


 
 

 

Matura 2021 - ważne strony: