Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

Informujemy, że nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku prowadzą konsultacje, fakultety oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów. Szczegółowe terminarze dostępne są jako załączniki. Zapraszamy do korzystania.

 

Uwaga! 21 września 2021 r. został zmieniony formularz deklaracji maturalnej. Proszę
o składanie deklaracji wstępnych na aktualnym formularzu.

 

1. Informacja CKE o egzaminie maturalnym

2. Wytyczne do przeprowadzania egzaminów

3. Harmonogram egzaminów 2022 r.

4. Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych

5. Informacja o organizacji matury

 

 


 
 

 

Matura 2021 - ważne strony: