Z dumą informujemy, że WSZYSCY tegoroczni abiturienci zdali maturę. Gratulujemy!

Rozdanie zaświadczeń z OKE o wynikach egzaminu maturalnego odbędzie się 30 czerwca 2015 r. o godzinie 11.00.