Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Z dumą informujemy, że WSZYSCY tegoroczni abiturienci zdali maturę. Gratulujemy!

Rozdanie zaświadczeń z OKE o wynikach egzaminu maturalnego odbędzie się 30 czerwca 2015 r. o godzinie 11.00.