Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2024
Rzeczpospolita Polska

KREATYWNE ILO

 

Z dumą przedstawiamy naszych uczniów, którzy za swoje osiągnięcia naukowe i artystyczne w roku szkolnym 2023/2024 otrzymują stypendia. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

Szymon Kozłowski (2 delta)

STYPENDIUM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI - ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE

Eliza Borowska (3 epsilon)
Michał Sztachelski (4a)
Bartosz Dąbrowski (absolwent)
Mateusz Polakowski (absolwent)

MEDAL „DILIGENTIAE” ZA PILNOŚĆ

Krystian Czołpiński (absolwent)

STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU ZA WYNIKI I OSIĄGNIĘCIA W NAUCE

Hanna Kononiuk (1 alfa)
Aleksander Kłosowski (1 alfa)
Kacper Kołomyjski (1 alfa)
Magda Agnieszka Misiewicz (1 delta)
Laura Sobiecka (1 epsilon)
Emilia Pełkowska (2 alfa)
Aleksandra Grygoruk (3 alfa)
Michał Sakowicz (3 alfa)
Aleksandra Sawko (3 beta)
Justyna Adaszkiewicz (3 epsilon)
Eliza Borowska (3 epsilon)
Michał Sztachelski (4a)
Aleksander Mielnikau (4c)
Krzysztof Sławomir Marcinkiewicz (4d)
Lena Aleksandra Szuluk (absolwentka)
Mateusz Polakowski (absolwent)
Selim Adam Mucharski (absolwent)
Natalia Łukasiewicz (absolwentka)
Bartosz Dąbrowski (absolwent)
Krystian Czołpiński (absolwent)
Magdalena Chorębiewska (absolwentka)
Gabriel Borecki (absolwent)

STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU ZA INOWACYJNĄ MYŚL TECHNICZNĄ

Bartosz Dąbrowski (absolwent)
Wiktor Rojecki (absolwent)
Mateusz Jakoniuk (absolwent)

STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ

Mateusz Gryszko (1 beta)
Michał Aaron German (2 gamma)
Eliza Rogowska (2 dzeta)
Monika Bartnicka (3 alfa)
Piotr Wrona (3 alfa)
Zuzanna Ćwilich (3 epsilon)
Joanna Bogdanowicz (4m2)
Kinga Korolczuk (4m3)
Maja Dąbrowska (absolwentka)

STYPENDIA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE

Justyna Adaszkiewicz (3 epsilon)
Gabriel Borecki (absolwent)
Eliza Borowska (3 epsilon)
Krystian Czołpiński (absolwent)
Bartosz Dąbrowski (absolwent)
Kacper Kołomyjski (1 alfa)
Krzysztof Marcinkiewicz (4d)
Mateusz Polakowski (absolwent)
Laura Sobiecka (1 epsilon)
Michał Sztachelski (4a)
Lena Szuluk (absolwentka)
Oliwier Szymborski (1 alfa)

STYPENDIA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH ARTYSTYCZNIE

Monika Bartnicka (3 alfa)
Eliza Borowska (3 epsilon)
Julia Chrzczonowicz (1 alfa)
Michał Dzierżek (4m1)
Karolina Frąc (2 dzeta)
Michał German (2 gamma)
Gabriela Giegiel (4m1)
Mateusz Gryszko (1 beta)
Amelia Jelska (2 epsilon)
Pola Korolczuk (4c)
Aniela Marianna Lubicz-Łapińska (3 dzeta)
Kamila Niedzielska (4a)
Małgorzata Ewa Ogonowska (2 dzeta)
Szymon Petelczyc (3 epsilon)
Julia Wiktoria Piekarska (4m1)
Julia Maria Prokopczyk (4d)
Martyna Roszkowska (3 dzeta)
Andżelika Szwarc (2 dzeta)
Julia Troc (2 beta)
Julia Tur (3 gamma)
Anastasiya Volkava (3 dzeta)
Natalia Werdoni (2 delta)
Piotr Wrona (3 alfa)
Agata Zadrożna (4c)
Wiktoria Zdanowicz (1 beta)

STYPENDIA DYREKTORA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU

Justyna Adaszkiewicz (3 epsilon)
Oliwia Bałtyk (3 alfa)
Adam Bęcłowicz (4b)
Aleksandra Bludnik (4a)
Eliza Borowska (3 epsilon)
Aleksandra Borsuk (3 omega)
Michał Dzierżek (4m1)
Aleksandra Grygoruk (3 alfa)
Natalia Ignatowicz (4b)
Igor Jatel (4a)
Maciej Jamiołkowski (3 alfa)
Amelia Jelska (2 epsilon)
Aleksandra Karpienia (3 omega)
Kinga Karpiuk (3 beta)
Krzysztof Klimczuk (3 omega)
Pola Korolczuk (4c)
Weronika Machelska (4m3)
Krzysztof Marcinkiewicz (4d)
Maria Marczuk (4m2)
Julia Markowska (4a)
Aleksander Mielnikau (4c)
Aleksandra Mystkowska (3 alfa)
Jakub Moroz (2 epsilon)
Emilia Pełkowska (2 alfa)
Anna Poniatowska (3 omega)
Julia Prokopczyk (4d)
Eliza Rogowska (2 dzeta)
Zbigniew Sadowski (2 delta)
Michał Sakowicz (3 alfa)
Aleksandra Sawko (3 beta)
Wiktoria Siemieniako (3 alfa)
Marta Smolej (4b)
Michał Suchowolec (2 omega)
Zuzanna Szałaj (3 omega)
Patryk Sznurkowski (4c)
Natalia Szoka (4m1)
Michałowi Sztachelski (4a)
Michał Szydło (4b)
Patryk Toczko (3 alfa)
Anna Walendykiewicz (3 alfa)
Agata Zadrożna (4c)
Aleksandra Zajkowska (2 alfa)
Kornelia Zambrowska (2 alfa)
Jan Zimnoch (4b)