Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2024
Rzeczpospolita Polska

Biblioteka I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku znajduje się w dobudowanym w 2000 roku skrzydle szkoły. Mieści się w pięciu przestronnych pomieszczeniach (łącznie około 200 m kw.). Są to:
 • wypożyczalnia
 • czytelnia / sala językowa
 • magazyn książek
 • pokój opracowań
 • pomieszczenie komputerowe.
Dbają o nią nauczyciele bibliotekarze: mgr  Bożena Głębocka, mgr Małgorzata Supińska oraz mgr Aneta Ewa Kaliściak wraz z aktywem bibliotecznym.
Biblioteka jest czynna codziennie od 8.00 - 15.00. Z księgozbioru biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
Wypożyczalnia:
Wypożyczalnia udostępnia księgozbiór do domu i w razie potrzeby na zajęcia lekcyjne.  Znajdują się tutaj:
 • lektury
 • opracowania lektur
 • książki z zakresu historii i krytyki literatury
 • działy: poezja i dramat. 
Do dyspozycji czytelników są dwa komputery z dostępem do internetu oraz drukarka. W wypożyczalni znajduje się też miejsce ekspozycji nowo zakupionych książek.
Czytelnia/ / sala językowa:
 
 Czytelnia udostępnia księgozbiór podręczny do korzystania na miejscu lub na ksero. Tutaj można skorzystać z:
 • encyklopedii
 • słowników, leksykonów
 • albumów malarstwa
 W czasie gdy nie ma zajęć dydaktycznych, uczniowie mogą w czytelni odpocząć przy ciekawej lekturze lub przygotować się do lekcji.

Magazyn książek:
 
Mieści pozostały księgozbiór biblioteki oraz archiwalne numery wszystkich czasopism prenumerowanych przez szkołę.
Dostęp do magazynu posiadają nauczyciele-bibliotekarze i uczniowie pracujący w aktywie bibliotecznym. Aby wypożyczyć pozostałe książki, należy wypełnić złożyć zamówienie, a po godzinie zgłosić się po odbiór książki.
Pomieszczenie komputerowe:
 
Znajdują się tutaj dwa komputery z dostępem do internetu. Tutaj użytkownicy biblioteki mają dostęp do katalogu alfabetycznego.Od kilku lat mieści się tu regał bookcrossingu założona z inicjatywy uczniów. Całość dopełnia "Kącik Jednego Autora", w którym swoje prace (zdjęcia, rysunki, komiksy itp.) prezentują uczniowie I LO.
Zbiory biblioteki:
Zbiory biblioteki I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku liczą ponad 29.500 książek oraz około 400 pozycji zbiorów specjalnych (płyty CD, DVD, kasety VHS).
Biblioteka może też poszczycić się bogatym zbiorem książek wydanych przed 1945 rokiem - najstarsza z nich to "Dzieła" Ignacego Krasickiego wydane w 1840 roku.
Bogaty księgozbiór naszej biblioteki jest w miarę możliwości zwiększany o nowości i kontynuacje serii wydawniczych. Nauczyciele bibliotekarze dbają też o to, aby uczniowie przygotowujący się do konkursów i olimpiad przedmiotowych mieli dostęp do wymaganej literatury. W tym celu kupowane są konkretne pozycje książkowe pomocne uczniom w zdobywaniu wiedzy.
Działalność biblioteki:
Głównym zadaniem jakie spełnia biblioteka szkolna jest udostępnianie księgozbioru i działalność informacyjna. Staramy się wszechstronnie zaspokajać potrzeby naszych użytkowników. Nauczyciele bibliotekarze zajmują się też inną działalnością:
 • promują młodzież uzdolnioną artystycznie - wystawy prac w Kąciku Jednego Autora
 • współpracują z Biblioteką Uniwersytecką im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku - wyjścia na wystawy, wykłady
 • organizują wyjścia na spotkania literackie w ramach projektu "Podlaskie spotkania z pisarzami".