Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Zajęcia dodatkowe realizowane  w i liceum ogólnokształcącym  im. Adama Mickiewicza w Białymstoku w roku szkolnym 2020/2021

  

Nazwisko i Imię

Nazwa zajęć

Termin zajęć

(dzień, godzina)

Sala

Adresaci zajęć

Adamski Łukasz

Zajęcia przygotowujące do matury z filozofii.

Wtorek

10.05

 

Maturzyści

Agnieszka Sałaj

Pogotowie matematyczne.

Wtorek 13.00 - 15.30

205

Wszyscy zainteresowani uczniowie

Andryszak Paweł

Trening maturalny z fizyki

DI zajęcia z kreatywności

Piątek 13:55-14:40

Termin ruchomy 2h/tyg

109

?

3B1

Less Than 3

Anikiej Katarzyna

Zajęcia dodatkowe z historii (przygotowanie do konkursów, olimpiad itp.)

Konsultacje – historia, wos

Poniedziałek 13.55 - 15.35

Wtorek 14.50- 15.35

302 (?)

206 (?)

Klasa IA i IIA (roszerzone)

Ib, Ic, Id, 1m1, 2b, 2m1, 2m2, 2m3

Czernik Marta

Fakultety maturalne z biologii

Koło olimpijskie

Piątek 7.30

Środa 7.45

305

klasa 3M3

Zainteresowani uczniowie

Daniluk Anna

Koło olimpijskie

Fakultety maturalne

Środa 14.50

Teams (terminy ustalane na bieżąco)

204

Zainteresowani uczniowie

Maturzyści

Dawidziuk Marek

Zajęcia przygotowujące do olimpiady z wos i historii

Poniedziałek 7.30

Środa 7.30

 

Maturzyści, zainteresowani uczniowie

Dziergowska Grażyna

Konsultacje z historii (zajęcia wyrównawcze)

Środa 14.40-15.25

203

Zainteresowani uczniowie klas pierwszych

Gajko- Jurkowska Ewelina

Konsultacje z chemii dla klas I

Konsultacje z chemii dla klas II

Teams (terminy ustalane na bieżąco)

Wtorki 16.30

 

Zainteresowani uczniowie klas pierwszych

i drugich

Głębocka Bożena

Zajęcia wyrównawcze              z języka rosyjskiego.

Piątek

8.15

s. 111

Klasa 1m2+

Gryko Małgorzata

Zajęcia wyrównawcze z matematyki.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki.

Środa 7.30

Środa 14.50

s.110

s.110

Klasa 2m3

(zainteresowani uczniowie)

Klasa 3a

(zainteresowani uczniowie)

Kalbarczyk Agnieszka

Konsultacje maturalne

Poniedziałek 10.05

s.306

Zainteresowani maturzyści

Kamionowska Anna Edyta

Spotkania dla uczniów wymagających doraźnego wsparcia oraz przygotowujących się do OLiJP

Terminy do ustalenia

 

Zainteresowane osoby

Karolska Violetta

Konsultacje maturalne

Koło Olimpijskie

Czwartek 8.20

Teams (terminy ustalane na bieżąco)

s.115

Maturzyści

Zainteresowani uczniowie

Konstanty Grzegorz

Dylematy etyczne- dyskusje

Środa 14;50

s.207

Zainteresowani uczniowie

Kummer Krystyna

Przygotowanie do egzaminu maturalnego  
z języka francuskiego

Przygotowanie do OJF

Konsultacje dla uczniów mających trudności w nauce

Środa 13:00

Teams (terminy ustalane na bieżąco)

Teams (terminy ustalane na bieżąco)

s.111

Maturzyści

Zainteresowani uczniowie

Zainteresowani uczniowie

Kurianiuk Barbara

Zajęcia dla maturzystów

Czwartek 8.20

s.308

Uczniowie klasa 3B2

Luks Maria Elżbieta

Konsultacje dla uczniów wymagających doraźnego wsparcia.

Współpraca z uczniami przygotowującymi się do OLiJP.

Terminy do ustalenia, w zależności od potrzeb uczniów.

s. 209 (?) oraz

kontakt mailowy

Zainteresowani współpracą uczniowie.

Lul Joanna

Konsultacje dla chętnych wos

Poniedziałek 7.45

s.211

Uczniowie kl.1 i 2

Ławreszuk Agnieszka

·        Fakultety maturalne 3m1+

·        Fakultety maturalne 3m2+

·        Konsultacje 2m1*

·        Konsultacje 1d

·        Wtorek 13.55-14.40

·        Piątak 13.00-13.45

·        Środa 13.55-14.40

·        Czwartek 13.55-14.40

s. 307

Uczniowie klas 3m1+, 3m2+, 2m1*, 1d

Naumczuk Sylwia

1) Konsultacje z matematyki

2) Zajęcia przygotowujące do matury na poziomie rozszerzonym

3) Koło matematyczne

1) Poniedziałek 7:30 – 8:15

2) Wtorek 13:55 – 15:35 ( 7 i 8 lekcja)

3) Piątek 7:30-8:15

s.109

1) Klasy 1, 2, 3

2) Klasa 3b1

3)  klasy 1, 2

Nodzewska Aneta

a) Konsultacje maturalne

b) Konsultacje 2m1+*

c) ilo_chemLAB

a) Poniedziałek 13.55-14.40

b) Piątek 7.30-8.15

c) Poniedziałek 14.45-16.15 (wg grafiku)

a) s.203

b) s.209

c) s.312

Uczniowie klas 3m1+ 3m2+, 2m1+*, ilo_chemLAB - klasy medyczne 2 oraz 3

Nosek Jarosław

Zajęcia przygotowujące do matury rozszerzonej z jez. angielskiego

Piątek 13.55 - 14.40

s. 303

Uczniowie klas 3B2 i 3M3

Opalińska Anna

Spotkania dla uczniów wymagającego doraźnego wsparcia

Terminy do ustalenia

s.207

Zainteresowani uczniowie

Pawłowska-Leoniuk Małgorzata

Konsultacje z matematyki

Wtorek

14.40

s.108

Zainteresowani uczniowie klas 1m2, 2m1+, 2m2+*, 3b2

Podlewska Barbara

Przygotowanie uczniów do olimpiady i konkursów

Czwartek

13.00 - 13.45

s. 03

Zainteresowani uczniowie

Półtorak Anna

Fakultety maturalne z chemii

Czwartek

7.30

s.311

Klasa 3m3

Roszkowska Agnieszka

Konsultacje z matematyki

Koło matematyczne

Wtorek 7:30

Piątek 7:30

Czwartek 7:30

s.04

Uczniowie kl. 1m1, 2c, 2c*, 2m2, 2m3

Zainteresowani uczniowie

Smyk-Kojło Anna

Zajęcia DI

Czwartek od15.00

 

Grupa Wind

Szczepańska Jolanta

Konsultacje maturalne z biologii kl.3M2

Piątek 12.05

 

maturzyści

Zawadzka Wioletta

Warsztaty interpretacyjne

Środa 14:50

s.208

Klasa I A

Żmiejko Magdalena

Tutoring

Przygotowanie do olimpiad

-

304

Zainteresowani uczniowie

Żuber Mirosława

Konsultacje maturalne z fizyki

Wtorek 13:55

211

maturzyści

Żuber Sławomir

Przygotowanie do olimpiady OWT

Środa 7:30 i 13:55

210

Zainteresowani uczniowie

Żywicka Edyta

Konsultacje 
z języka polskiego.

Wtorek

7.30-8.10

Sobota  
9.00 - 10.30

202

108

Zainteresowani uczniowie klas

2m2, 2m3, 2b, 2c