Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Dokumenty szkoły

Procedura funcjonowania I LO od 1 września 2020 r.

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.
 
ROZDZIAŁ 1
INFORMACJE OGÓLNE
 
§ 1.
Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest usystematyzowanie działań pracowników, rodziców oraz Dyrekcji w celu zachowania bezpieczeństwa i higienicznych warunków w czasie zajęć organizowanych przez I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku od 1 września 2020 r.

Dokumenty

pliki w formacie Adobe PDF

Dokumenty dostępne są do pobrania w formacie PDF. Do ich otwarcia konieczne jest posiadanie zainstalowanego na komputerze programu Adobe Reader lub innego czytnika plików PDF.