Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

Godziny pracy psychologa szkolnego mgr Anetty Gołębiewskiej w roku szkolnym 2022/2023:


wtorek 11.00 - 17.00
środa 8.30- 13.30

(gabinet nr 1, parter)

 Najważniejszym celem pracy psychologa szkolnego jest zapewnienie opieki psychologicznej uczniom

oraz wsparcia rodzicom, nauczycielom i wychowawcom.

Zadania psychologa szkolnego:

1. Rozpoznawanie sytuacji psychologicznej ucznia w celu wspierania rozwoju, potencjalnych możliwości, rozwiązania zaistniałych problemów oraz określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.

2. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli – poradnictwo psychologiczne, konsultacje.

3. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych (rozmowy wspierające, informowanie o instytucjach i placówkach, w których można uzyskać pomoc terapeutyczną).

Spotykam się z uczniami wtedy, gdy:

 • zastanawiają się nad tym jak budować dobre związki,
 • oni sami lub inne osoby ze społeczności szkolnej nie przestrzegają ustalonych zasad,
 • mają trudności w nauce, w kontaktach z innymi ludźmi,
 • mają problemy emocjonalne i osobowościowe: lękliwość, nieśmiałość, nadpobudliwość, zahamowania, napady gniewu, trudności z wyrażaniem swoich emocji, niską samoocenę
 • mają myśli samobójcze,
 • mają powtarzające się objawy somatyczne: bóle głowy, bóle brzucha, zaburzenia snu i łaknienia,
 • są zestresowani,
 • doświadczają sytuacji kryzysowych: śmierć kogoś bliskiego, rozwód rodziców, choroba własna lub kogoś w rodzinie (w tym choroba alkoholowa),
 • cokolwiek mogłoby zagrażać ich życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu,
 • cieszą się swoimi sukcesami – tymi szkolnymi i „życiowymi”,
 • wracają z ciekawych podróży z wrażeniami, zdjęciami,
 • są zainteresowani rozwojem własnego potencjału,
 • przygotowują się do prezentacji przygotowywanej wypowiedzi (np. podczas konkursów, wykładów, przed maturą itp.),
 • nie wiedzą, kogo mają zapytać o daną sprawę lub kogo prosić o pomoc,
 • chcą porozmawiać o tym, z czym sobie nie radzą,
 • oraz w każdej innej sprawie.

Od psychologa można oczekiwać:

 • życzliwej rozmowy na temat zgłaszanych problemów,
 • pomocy w poszukiwaniu rozwiązań sytuacji problemowej,
 • dyskrecji, wsparcia, zrozumienia.