Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2024
Rzeczpospolita Polska

Godziny pracy psychologa szkolnego mgr Anetty Gołębiewskiej w roku szkolnym 2023/2024:


wtorek 11.00 - 18.00
środa 8.30- 13.30

czwartek 14.00-18.00

(gabinet 1, parter)

 Najważniejszym celem pracy psychologa szkolnego jest zapewnienie opieki psychologicznej uczniom

oraz wsparcia rodzicom, nauczycielom i wychowawcom.

 

Zadania psychologa szkolnego:

1. Rozpoznawanie sytuacji psychologicznej ucznia w celu wspierania rozwoju, potencjalnych możliwości, rozwiązania zaistniałych problemów oraz określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.

2. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli – poradnictwo psychologiczne, konsultacje.

3. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych (rozmowy wspierające, informowanie o instytucjach i placówkach, w których można uzyskać pomoc terapeutyczną).

Pomoc psychologiczna opiera się na: 

 -   dyskrecji, wsparciu, zrozumieniu,

 -    życzliwej rozmowie na temat zgłaszanych problemów,

 -   pomocy w poszukiwaniu rozwiązań w sytuacjach problemowych.

Jeśli uczysz się w naszej szkole, zachęcam Cię do osobistego  kontaktu, gdy…

            „ Życie boli”…,tzn.:

- doświadczasz problemów emocjonalnych związanych z uświadamianiem sobie, nazywaniem i wyrażaniem przeżywanych emocji;

- przeżywasz poczucie osamotnienia, braku wsparcia, odrzucenia;

- masz trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi i zastanawiasz się: „ Co ze mną / z nimi jest nie tak?”;

- bardzo silnie przeżywasz i stresujesz się sytuacjami, które wiążą się z oceną (np. sprawdziany, referaty, odpytywanie przy tablicy, wystąpienia na forum klasy itp.);

- zastanawiasz się jak sobie poradzić z narastającym smutkiem, poczuciem przygnębienia, czy złością;

- męczą Cię powtarzające się dolegliwości somatyczne: bóle brzucha, głowy, mdłości, uczucie zmęczenia, duszności, niepokoju, drżące dłonie, kołatanie serca, a także zaburzenia snu i łaknienia oraz wiele innych, które nie mają jasnych, fizycznych przyczyn;

- przeżywasz trudne chwile z powodu rozwodu rodziców, choroby własnej lub bliskiej Ci osoby, śmierci kogoś bliskiego, straty ważnej dla Ciebie relacji, a także jakiejkolwiek innej, istotnej dla ciebie utraty, np. zmiany sytuacji życiowej na gorszą;

- doświadczasz braku poczucia bezpieczeństwa, czujesz, że ktoś przekracza Twoje osobiste granice ( fizyczne, emocjonalne, duchowe) i nie masz jasności, jak na to reagować i się chronić;

- masz wrażenie, że znajdujesz się w sytuacji bez wyjścia, że nikt i nic nie jest ci w stanie pomóc, pojawiają się myśli samobójcze (wówczas przyjdź koniecznie i niezwłocznie);

- sam ze sobą nie czujesz się dobrze i chcesz to zmienić, wszak z nikim innym nie spędzasz tak dużo czasu ;)

- jeśli szukasz pomysłu na siebie, na to, czym się zajmować i kim stawać…

- obserwujesz, że ktoś z Twojego otoczenia potrzebuje wsparcia i pomocy;

Z pewnością powyższa lista nie wyczerpuje możliwych tematów do rozmowy, spotkania, poznania…Każdy kontakt jest inny, jednostkowy; tak jak niepowtarzalny jest każdy z nas. To od ciebie zależy, czy dasz sobie szansę J

I pamiętaj, że chociaż jest ważne, w jakim świecie żyjesz, to jeszcze ważniejsze jest  JAKI ŚWIAT ŻYJE W TOBIE…