Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Olimpiady i olimpijczycy

p.I.Dobrzyńska__K.Łuszczyński_B.Zambrzycki_M.Łuczaj

 

Z przyjemnością informujemy, że w 63. Olimpiadzie Chemicznej Krzysztof Łuszczyński (2g) i Bartosz Zambrzycki (3e), uzyskali tytuł laureata, a Michał Łuczaj (3e) tytuł finalisty.

Sukces jest tym większy, że uczniowie I LO byli jedynymi reprezentantami naszego województwa na etapie centralnym. Ponadto Krzysztof uzyskał jeden z dziesięciu najlepszych wyników w Polsce.

Serdecznie gratulujemy uczniom i ich opiekunce p. prof. Izabeli Dobrzyńskiej.

OITiW 2017

Z przyjemnością informujemy, że: Marta Adamczyk, Maria Jarończyk i Marcin Kociński (z kl. 2b) zostali finalistami etapu okręgowego Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Podczas zmagań na etapie szkolnym i okręgowym uczniowie musieli wykazać się wiedzą wykraczającą poza tematykę lekcji fizyki.

Czytaj więcej...

OG 2017
Z wielką przyjemnością informujemy, iż uczennica naszej szkoły, Katarzyna Zalewska z klasy II H zdobyła tytuł finalisty w XLIII Olimpiadzie Geograficznej. W tym roku miejscem olimpijskich zmagań 120 młodych geografów były Suwałki. Kasia nie tylko wykazała się ogromną wiedzą teoretyczną, ale również uczestniczyła w zajęciach terenowych, podczas których należało skartować wybrany obszar okolic Suwałk.
Czytaj więcej...

Artur_Jankowski
Miło jest nam poinformować, że Artur Jankowski (uczeń klasy 2c) został finalistą XLIII Olimpiady Wiedzy Technicznej w grupie mechaniczno-budowlanej.
Nauczycielami Artura są p. prof. Mirosława Żuber i p. prof. Sławomir Żuber.
Serdecznie gratulujemy.

Adam Płoński 2f
Miło nam poinformować, że czworo uczniów naszego liceum zajęło bardzo wysokie miejsca w III edycji Podlaskiej Olimpiady Wiedzy Biologicznej (finał odbył się 8 kwietnia 2017). Laureatkami zostały: Angelika Prokopczyk 2d i Dominika Staleńczyk 3f, zaś finalistami: Ada Badura i Adam Filip Płoński (oboje z 2f).  Dodatkowo Angelika została wyróżniona za najlepszą pracę badawczą.
Opiekunkami młodych pasjonatów biologii są: p. prof. Jolanta Szczepańska i p. prof. Marta Czernik.
Gratulujemy!
 
Czytaj więcej...