Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2024
Rzeczpospolita Polska

KREATYWNE ILO

 

Informujemy, że w roku szkolnym 2023/2024

zostały ustalone dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

12 września 2023 r.

2 listopada 2023 r.

stycznia 2024 r.

2 maja 2024 r.

6, 7, 8, 9 maja 2024 r.

13 maja 2024 r.

31 maja 2024 r.