Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska
Biblioteka I Liceum Ogólnokształcącego znajduje się w dobudowanym w 2000 roku skrzydle szkoły. Mieści się w pięciu przestronnych pomieszczeniach (łącznie około 200 m kw.). Są to:
 • wypożyczalnia
 • czytelnia
 • magazyn książek
 • pokój opracowań
 • pomieszczenie katalogowe.
Dbają o nią nauczyciele bibliotekarze wraz z prężnie działającym aktywem bibliotecznym.  W bibliotece pracują: mgr  Bożena Głębocka, mgr Małgorzata Supińska oraz mgr Aneta Ewa Kaliściak (MCI).
 
Biblioteka jest czynna codziennie od 8.00 - 15.00. Z księgozbioru biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele szkoły i pracownicy szkoły.
 
Wypożyczalnia:
Wypożyczalnia udostępnia księgozbiór do domu i w razie potrzeby na zajęcia lekcyjne.  Znajdują się tutaj:
 • lektury
 • opracowania lektur
 • książki z zakresu historii i krytyki literatury
 • działy: poezja i dramat. 
Do dyspozycji czytelników są dwa komputery z dostępem do internetu oraz drukarka. W wypożyczalni znajduje się też miejsce ekspozycji nowo zakupionych książek.
 
Czytelnia/pracownia językowa:
Uczniowie tutaj mogą przygotować się do lekcji lub odpocząć przy ciekawej lekturze. Czytelnia udostępnia księgozbiór podręczny do korzystania na miejscu lub na ksero. Tutaj można skorzystać z:
 • encyklopedii
 • słowników, leksykonów
 • albumów malarstwa

 

Magazyn książek:
Mieści pozostały księgozbiór biblioteki oraz archiwalne numery wszystkich czasopism prenumerowanych przez szkołę.
Dostęp do magazynu posiadają jedynie nauczyciele-bibliotekarze i uczniowie pracujący w aktywie bibliotecznym. Aby wypożyczyć pozostałe książki, należy wypełnić rewers biblioteczny, a po godzinie zgłosić się po odbiór książki.
 
Pomieszczenie katalogowe:
Tutaj użytkownicy biblioteki mają dostęp do:
 • katalogu alfabetycznego
 • katalogu rzeczowego
 • kartoteki zagadnieniowej
 • literackiej kartoteki tekstowej.
Mieści się tutaj również stanowisko do wypełniania rewersów do wypożyczalni. Znajdują się tutaj dwa komputery z dostępem do internetu. Od kilku lat mieści się tu regał bookcrossingu założona z inicjatywy uczniów. Całość dopełnia "Kącik Jednego Autora", w którym swoje prace (zdjęcia, rysunki, komiksy itp.) prezentują uczniowie I LO.
 
Zbiory biblioteki:
Zbiory biblioteki I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku liczą ponad 29.500 książek oraz około 400 pozycji zbiorów specjalnych (płyty CD, DVD, kasety VHS).
Biblioteka może też poszczycić się bogatym zbiorem książek wydanych przed 1945 rokiem - najstarsza z nich to "Dzieła" Ignacego Krasickiego wydane w 1840 roku.
 
Bogaty księgozbiór naszej biblioteki jest w miarę możliwości zwiększany o nowości i kontynuacje serii wydawniczych. Nauczyciele bibliotekarze dbają też o to, aby uczniowie przygotowujący się do konkursów i olimpiad przedmiotowych mieli dostęp do wymaganej literatury. W tym celu kupowane są konkretne pozycje książkowe pomocne uczniom w zdobywaniu wiedzy.
 
Działalność biblioteki:
Głównym zadaniem jakie spełnia biblioteka szkolna jest udostępnianie księgozbioru i działalność informacyjna. Staramy się wszechstronnie zaspokajać potrzeby naszych użytkowników. Nauczyciele bibliotekarze zajmują się też inną działalnością:
 • promują młodzież uzdolnioną artystycznie - wystawy prac w Kąciku Jednego Autora
 • współpracują z Biblioteką Uniwersytecką im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku - wyjścia na wystawy, wykłady
 • organizują wyjścia na spotkania literackie w ramach projektu "Podlaskie spotkania z pisarzami".