Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2024
Rzeczpospolita Polska

Nauczyciele - absolwenci ILO:

  • mgr Anna Maria Grochowska
  • mgr Maria Elżbieta Luks
  • mgr Agnieszka Ławreszuk
  • mgr Agnieszka Sałaj
  • mgr Anna Smyk -Kojło
  • mgr Jolanta Szczepańska
  • mgr Magdalena Żmiejko
  • mgr Mirosława Żuber