Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Ogłaszamy konkurs dla kreatywnych: Zagłębij się w mądrość starożytnych!

Drogi uczniu!
Opracuj graficznie wybraną sentencję łacińską – wykonaj kolaż (format A4 lub A3) i dostarcz go nam (nauczycielom: języka łacińskiego, wiedzy o kulturze lub filozofii) do 20 listopada 2015r.
Stosując zasadę plastyczną horror vacui (z łac. lęk przed pustką), postaraj się zapełnić całą powierzchnię kartki, bez pozostawiania pustego tła.
Na odwrocie pracy zapisz wybraną sentencję oraz swoje imię i nazwisko.
Poniżej przedstawiamy propozycje sentencji.

Propozycje sentencji:
•    Absens carens – Nieobecny traci.
•    Adhibe rationem difficultatibus – W trudnościach odwołuj się do rozumu.
•    Ardua prima via est – Początki są trudne.
•    Artificem commendat opus – Dzieło mistrza chwali.
•    Audi multa, loquere pauca – Słuchaj dużo, mów mało.
•    Consuetudo altera natura est – Przyzwyczajenie jest drugą naturą.
•    Vanitas vanitatum et omnia vanitas – Marność nad marnościami i wszystko marność.
•    Prima via ardua est – Najtrudniejszy pierwszy krok.
•    Amor ut lacrima, ab oculo oritur, in pectus cadit - Miłość jest jak łza, od oka powstaje, w serce zapada.
•    Non omne quod nitet aurum est. Nie wszystko złoto co się świeci.
•    Inter duos litigantes tertius gaudet - Gdzie dwóch się bije tam trzeci korzysta.
•    Non scholae sed vitae discimus - Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia.
•    Inter malleum et incudem - Między młotem a kowadłem.
•    Per aspera ad astra - Przez trudy do gwiazd.
•    Scio me nihil scire - Wiem że nic nie wiem.
•    Cogito ergo sum - Myślę więc jestem.
•    Amor vincit amnia - Miłość zwycięża wszystko.
•    Si vis amari ama! -  Jeśli chcesz być kochanym kochaj.
•    Potius sero quam numquam - Lepiej późno niż wcale.
•    Carpe diem - Chwytaj dzień.
•    Sero venientes male sedentes - Kto późno przychodzi sam sobie szkodzi.
•    można też znaleźć i opracować inną sentencję

Autorów najciekawszych prac nagrodzimy ocenami celującymi ze wszystkich trzech przedmiotów (z wiedzy o kulturze dodatkowymi punktami).

   mgr Magdalena Bartnicka-Łętowska
     mgr Ewa Onoszko
    mgr Łukasz Adamski