Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

Z satysfakcją informujemy, że klasa ekonomiczno-językowa, która jest nowością w ofercie dydaktycznej naszego liceum na przyszły rok szkolny - 2016/2017, została objęta patronatem warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej. Program „Klasa akademicka SGH” jest rozwinięciem współpracy prestiżowej warszawskiej uczelni z wyróżniającymi się liceami w Polsce. Udział w programie stwarza licealistom możliwość stałego kontaktu ze światem akademickim, pozwala także poznać ofertę edukacyjną oraz ułatwia dokonanie wyboru ścieżki zawodowej.

W ramach programu organizowane będą dla uczniów na terenie uczelni dedykowane zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz współpracowników SGH. Program stwarza także możliwość objęcia tutoringiem najlepszych uczniów. Przedmiotami rozszerzonymi w klasie ekonomiczno-językowej będą: matematyka, geografia oraz język angielski, zaś przedmiotem uzupełniającym (od II klasy) – język niemiecki w firmie.