Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

W piątkowe popołudnie pożegnaliśmy abiturientów naszej szkoły, którzy już za kilka dni przystąpią do egzaminu dojrzałości. Rozstaniu z kolegami i wychowawcami jak zwykle towarzyszyły podziękowania, ciepłe słowa, łzy wzruszenia oraz refleksja nad czasem, który tak szybko upłynął. Pan dyrektor Robert Winnicki, żegnając absolwentów, powiedział: „Dziś stoicie na progu dorosłego życia. Mam nadzieję, że dzięki temu, czego się w murach naszej szkoły nauczyliście, że dzięki temu, co próbowaliśmy wam przekazać, to dorosłe życie tak bardzo was nie zaskoczy, że będziecie do niego dobrze przygotowani”.

Życząc trzecioklasistom powodzenia na maturze, swoje wystąpienie p. dyrektor zakończył cytatem z wiersza Czesława Miłosza:

Masz jedno życie, jeden punkt.
Co zdążysz zrobić to zostanie.
Choćby ktoś inne mieć mógł zdanie.
A więc pamiętaj w trudną porę
Marzeń masz być ambasadorem”.

W imieniu absolwentów serdeczne podziękowania Wychowawcom i Nauczycielom złożyli: Karol Popławski, Patrycja Roszko oraz Daniel Jarmoc. Głos zabrała także przewodnicząca Rady Rodziców p. Agnieszka Krakówka-Górska  oraz reprezentant Samorządu Szkolnego Mateusz Cymbor.

Następnie p. dyrektor Robert Winnicki podziękował Rodzicom za współpracę oraz nagrodził zaangażowanie uczniów w życie szkoły, przedstawiając osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, działalności artystycznej czy wolontariacie. Wszyscy tegoroczni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, a także uczniowie z innymi osiągnięciami otrzymali dyplomy, listy gratulacyjne oraz nagrody książkowe.

Uroczystość uświetnił program wokalny przygotowany przez artystów I LO pod kierunkiem p. Anety Kaliściak. Byli to: z klasy 1a: Emilia Łowczyk, Bartek Stasiński, Kamila Wojtkielewicz; z klasy 1d: Zuzanna Dzierżanowska, Patrycja Rećko; z klasy 1e - Karolina Czarnecka, z 1f - Agata Zięba; z 1h - Michał Domanowski, z 2a - Julia Winnicka, z 2f -  Mateusz Cymbor i z  2h Piotr Mirucki. Obsługiwali imprezę techniczni: Tomasz Sidoruk 1b1, Aleksander Borowski 1b2, Bartłomiej Dudel 2c i Adam Szymborewicz 2g.Galę poprowadzili Marta Tołwińska i Michał Filim.

pożegnanie absolwentów 1pożegnanie absolwentów 2pożegnanie absolwentów 3pożegnanie absolwentów 4pożegnanie absolwentów 5pożegnanie absolwentów 6pożegnanie absolwentów 7pożegnanie absolwentów 8pożegnanie absolwentów 9pożegnanie absolwentów 13pożegnanie absolwentów 14pożegnanie absolwentów 15pożegnanie absolwentów 16pożegnanie absolwentów 17pożegnanie absolwentów 18pożegnanie absolwentów 19pożegnanie absolwentów 12