Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Dziś zakończyła się część obowiązkowa pisemnych egzaminów dojrzałości. Nasi absolwenci są zadowoleni z tego, jak rozwiązali arkusze z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki na poziomie podstawowym oraz języka polskiego i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.
Teraz czeka ich wszystkich zmierzenie się z egzaminami na poziomie rozszerzonym z przedmiotów decydujących o dostaniu się na studia, a także egzaminy ustne. Życzymy powodzenia!