Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Z dumą i radością informujemy, że 100 proc naszych absolwentów zdało tegoroczny egzamin maturalny. Warto również podkreślić, że maturzyści w I Liceum osiągnęli bardzo wysokie wyniki z przedmiotów, które były zdawane na poziomie rozszerzonym, co – przypomnijmy - decyduje o przyjęciu na studia. W naszej szkole osiągnięto łącznie aż 278 stuprocentowych wyników z poszczególnych przedmiotów: 137 na egzaminach pisemnych oraz 141 podczas matury ustnej. Ponad 300 wyników z matury pisemnej zawierało się w przedziale 90%-100%.
Wszystkim Absolwentom i Nauczycielom serdecznie gratulujemy tak znakomitych rezultatów na maturze!