Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

W sobotę i niedzielę 7 - 8. 10. 2017r. gościnne progi naszej szkoły powitały niecodziennych gości. W niedzielę odbyło się podsumowanie projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Edukacji i Dialogu „Fontis et Futura”, współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych „Z biegiem Niemna – wspólne europejskie dziedzictwo”. To już trzeci projekt, w którym uczestniczy młodzież naszej szkoły pod opieką p. prof. Barbary Świętońskiej zakładający współpracę młodzieży z Polski i Białorusi, w ramach którego uczymy się wspólnej historii. Dyrekcja szkoły p. dr Robert Winnicki i p. Agnieszka Sałaj witali gości: wizytatora Kuratorium Oświaty dr Tadeusza Mośka, dyrektora Archiwum Państwowego dra Marka Kietlińskiego, prof. Olega Łatyszonka, prof. Hienadzia Siemieńczuka, dyr. III LO p. Małgorzatę Górniak oraz młodzież z Grodna i Białegostoku - uczestników projektu wraz z opiekunami.
Na holu umieszczona została wystawa prezentująca plakaty w formie kartek z kalendarza naszej nadniemeńskiej ekspedycji. A w auli zespoły szkół przedstawiły prezentacje wyników swoich prac. Wspaniały plakat i prezentację przygotowali Przemysław Dominikowski i Maciej Fender z 2b2, a omówił ją z ogromną swadą Karol Zimnoch z 2a. W zespole uczestniczył też Przemysław Kiryłowicz z 2a.

Z biegiem Niemna projekcja w auliZ biegiem Niemna slajdZ biegiem Niemna 2Z biegiem Niemna 3