Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Dnia 7 listopada 2017 roku aż 17 uczniów z naszej szkoły wzięło udział w seminarium podsumowującym IV edycję projektu „Białostockie Talenty XXI wieku”. Spotkanie odbyło się w Białostockim Parku Naukowo - Technologicznym. Pan prezydent Tadeusz Truskolaski wręczył uczniom biorącym udział w projekcie certyfikaty i pamiątkowe medale, a także podziękowania dyrektorom szkół oraz szkolnym koordynatorom ds. projektu.

Uczniowie podczas trwania projektu brali udział w cyklu zajęć na uczelniach wyższych. Były to zajęcia min. z biologii, matematyki, chemii, fizyki, informatyki, medycyny i prawa, podczas których młodzież naszej szkoły miała możliwość zdobycia wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej.