Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

W poniedziałek 13 listopada 2017 mieliśmy zaszczyt gościć w naszej szkole pana Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego, który w klasie III a przeprowadził lekcję dotyczącą samorządu terytorialnego. Uczniowie mieli okazję z „pierwszej ręki” dowiedzieć się m.in.: jakie akty prawne regulują zasady funkcjonowania samorządu, w jaki sposób uchwala się budżet miasta, na co przeznacza się najwięcej środków itp. Lekcja szybko przerodziła się w spontaniczną dyskusję z Panem Prezydentem na temat perspektyw rozwoju miasta.

Pan Prezydent odpowiadał na liczne pytania o planowane inwestycje (czy są szanse na powstanie lotniska?), nowe trasy komunikacyjne oraz o sposób wydatkowania środków unijnych i ich rolę w rozwoju miasta. Niestety czas płynął nieubłaganie, dzwonek przerwał ożywioną dyskusję, która była dowodem na to, że zagadnienia samorządu terytorialnego oraz demokracji lokalnej okazały się bardzo interesującym tematem lekcji.

Spotkanie z Prezydentem T. Truskolaskim 2Spotkanie z Prezydentem T. Truskolaskim prezentacjaSpotkanie z Prezydentem T. Truskolaskim 3Spotkanie z Prezydentem T. Truskolaskim 4