Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

We czwartek, 9 listopada 2017, uczniowie z klasy 2b1 uczestniczyli w comiesięcznym spotkaniu Przystanku Historia IPN. Tym razem tematem przewodnim był mało znana tzw. Operacja Polska NKWD 1937-1938. Przeprowadzona w okresie Wielkiego Terroru jest jedną z największych zbrodni o znamionach ludobójstwa w XX w. Polacy którzy mieszkali w ZSRR po traktacie ryskim stali ofiarami krwawej czystki przeprowadzonej przez Stalina.

W ciekawej prelekcji opowiadał o tym Sergiusz Kazimierczuk z IPN w Warszawie. Następnie wyświetlono dokument "Marchlewszczyzna - Polska Republika Radziecka" w reż. Grzegorza Górnego o „polskiej republice sowieckiej”, niezależnej jednostce administracyjnej w ZSRR. Kolejny dokument to „Ojciec”. Historia kresowiaka, nauczyciela z Winnicy Adama Bandrowskiego widziana oczyma jego córki Aliny.
Spotkanie było bardzo interesujące i dlatego, wraz z naszą nauczycielką p. prof. Barbarą Świętońską, zapraszamy wszystkich uczniów na następne.

Justyna Dudar

ilo na tropie plakatilo na tropie 2bilo na tropie 1