Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

1 grudnia 2017 ruszyły warsztaty "Kompetentni na rynku pracy - zajęcia rozwijające właściwe postawy/umiejętności uczniów" w ramach projektu „Przedmioty przyrodnicze – kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostka naukowo-badawczą”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Do końca lutego odbędą się w sumie 4 spotkania, na których nasi uczniowie pogłębią refleksje nad swoim rozwojem osobistym, poćwiczą umiejętności przydatne w codziennym funkcjonowaniu, rozwiną swoją kreatywność.