Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

W kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego English High Flier, w której uczestniczyło 32 uczniów z naszej szkoły, tytuł laureata Konkursu zdobyło dwoje uczniów: Julia Czmut 3c, która zajęła 1. miejsce w województwie podlaskim (6. miejsce w kraju) w kategorii klas III (nauczyciel p. prof. Barbara Kurianiuk) oraz Jakub Kossakowski 2b2, który zajął również 1. miejsce w województwie w kategorii klas II (nauczyciel p. prof. M. Kiersnowska-Melcer).

Sześciu uczestników konkursu otrzymało dyplomy uznania za uzyskanie dobrego wyniku:

  • Jakub Zatowka 1b2 - 3. miejsce w województwie (nauczyciel p. prof. A. Grochowska),
  • Marcel Stupak 1d -4. miejsce w województwie (nauczyciel p. prof. B. Kurianiuk),
  • Stanisław Piktel 2f - 2. miejsce w województwie (nauczyciel p. prof. M. Gołąbiewska-Konończuk),
  • Magda Wiśniewska 3h - 2. miejsce w województwie (nauczyciel p. prof. M. Grodzka),
  • Aleksandra Janczarek 3a - 3. miejsce w województwie (nauczyciel p. prof. M. Gołąbiewska-Konończuk),
  • Kacper Karpiuk 3f - 4. miejsce w województwie (nauczyciel p. prof. J. Nosek).

Pozostali uczniowie otrzymali dyplomy uczestnika konkursu. Wszystkim wyróżnionym uczniom oraz ich nauczycielom serdecznie gratulujemy!

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego English High Flier, w którym uczestniczyło blisko 9 tysięcy uczniów z 367 szkół, wśród nich 32 z naszej szkoły, odbył się 29 listopada 2017 r.

Szkolny Koordynator Konkursu mgr Andrzej Zejdler