Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Od II semestru w naszej szkole są organizowane spotkania z uczniami zainteresowanymi problematyką Europy Wschodniej. Celem działalności Koła "Europa Wschodnia" jest ukazanie historycznej i kulturowej specyfiki tej części kontynentu,a także zdobycie wiedzy o historii i współczesności oraz problematyce narodowościowej i religijnej regionu.

Spotykamy się co drugi poniedziałek o 15.30 w sali nr 47. Zajęcia prowadzi nauczyciel historii mgr Piotr Sawicki.  Wszystkich zainteresowanych tą tematyką serdecznie zapraszamy!

W ramach działalności Koła "Europa Wschodnia", dla uczniów naszej szkoły są organizowane wykłady profesorskie na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Obecnie realizowany jest cykl wykładów na temat „Historia Podlasia od średniowiecza do współczesności”. Wykłady prowadzi dr hab. Oleg Łatyszonek, prof. UwB.
Poniżej prezentujemy zdjęcie z pierwszego wykładu „Historia Podlasia w średniowieczu”, który odbył się 2 marca 2018 roku.

Spotkanie Koła Europa Wschodnia 2