Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Nasi licealiści odnieśli kolejny sukces w drugiej edycji Internetowego Konkursu Języka Angielskiego „Understand" (która odbyła się 22 marca 2018). W konkursie uczestniczyło 1500 uczniów ze 180 szkół, w tym 8 z naszego liceum.

W kategorii klas pierwszych:

  • Jakub Naruk 1e zajął 6. miejsce w kraju i 1. w województwie (nauczyciel p. Anna Buchowska) i otrzymał dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku oraz prawo do bezpłatnego udziału w następnej, 3. edycji konkursu;
  • Jakub Zatowka 1b2 (nauczyciel p. Anna Grochowska) zajął 11. miejsce w kraju i 2. w województwie i również otrzymał dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku. 
  • Natalia Olszewska zajęła 3. miejsce w województwie 1e (nauczyciel p. Anna Buchowska) i otrzymała dyplom za uzyskanie dobrego wyniku.

W kategorii klas drugich dwójka uczniów z klasy 2b2 otrzymała dyplomy za uzyskanie bardzo dobrego wyniku:

Maciej Radziszewski (8. miejsce w kraju i 3. w województwie) oraz Mateusz Przeździecki (9. miejsce w kraju4. w województwie (nauczyciel p. Jarosław Nosek).

W kategorii klas trzecich 3. miejsce w województwie zajęła Magda Wiśniewska 3h (nauczyciel p. Marta Grodzka) i została uhonorowana dyplomem za uzyskanie dobrego wyniku.

Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie.

Wszystkim wyróżnionym Uczniom oraz ich Nauczycielom serdecznie gratulujemy!