Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Miło nam poinformować, że czworo reprezentantów I LO znalazło się w gronie laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego English Ace. W kategorii klas I Jan Skrzycki 1f (nauczyciel p. Barbara Kurianiuk) zajął 1. miejsce w województwie podlaskim. W kategorii klas II:

  • Jakub Kossakowski  2h (nauczyciel p. Monika Kiersnowska-Melcer) zajął 9. miejsce w kraju i 1. miejsce w województwie,
  • Katarzyna Rudzińska 2b2 (nauczyciel p. Jarosław Nosek) – 9. miejsce w kraju i 2. miejsce w województwie.

W kategorii klas trzecich Marta Babińska 3f (nauczyciel p. Jarosław Nosek) zajęła 1. miejsce w województwie.

Laureaci konkursu zostali uhonorowani dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.

Dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku zdobyli:

  • Kacper Karpiuk 3f (nauczyciel p. Jarosław Nosek) za zajęcie 2. miejsce w województwie,
  • Magda Wiśniewska 3h (nauczyciel p. Marta Grodzka) za 3. miejsce w województwie.

Dyplomami uznania za uzyskanie dobrego wyniku zostali uhonorowani:

  • Paweł Ławicki 1f (nauczyciel p. Barbara Kurianiuk) – 5. miejsce w województwie,
  • Maja Kaczan 2e (nauczyciel p. Anna Grochowska) – 4. miejsce w województwie.

Pozostali uczniowie otrzymali dyplomy uczestnika konkursu.

Wszystkim wyróżnionym Uczniom oraz ich Nauczycielom serdecznie gratulujemy!

Przypominamy, że XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego English Ace, w której wzięło udział ponad 5,5 tysiąca uczniów, wśród nich 12 uczestników z naszej szkoły odbyła się 7 marca 2018 r. Organizatorem Konkursu jest firma edukacyjno-wydawnicza Łowcy Talentów Jersz.

szkolny Koordynator Konkursu mgr Andrzej Zejdler