Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Członkowie i sympatycy Szkolnego Koła "Europa Wschodnia" uczestniczyli w debacie dotyczącej Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz pamięci historycznej. Wśród jej uczestników byli wykładowcy z Białegostoku, Mińska oraz Kowna. Spotkanie odbyło się w nowym budynku Archiwum Państwowego w Białymstoku.

Dodatkową atrakcją było zwiedzenie nowego gmachu tej instytucji. Uczniów oprowadzał dyrektor archiwum dr Marek Kietliński.
Debatę zorganizował Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku.
 
Szkolne Koło 2 1Szkolne Koło 2 2