Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

5 czerwca 2018 w naszej szkole odbyły się warsztaty językowe dla uczniów klas pierwszych: d ,f oraz g, prowadzone przez językoznawców-dialektologów - prof. Barbarę Falińską i dr hab. Elżbietę Wierzbicką-Piotrowską. Spotkanie to zainicjowało realizację w I LO projektu ,,Dialog pokoleń".

Obejmuje obejmuje działania podejmowane przez nauczycieli i uczniów, polegające na ocalaniu od zapomnienia resztek gwary, zapisywaniu wspomnień najstarszych mieszkańców wsi, którzy pamiętają słowa gwarowe, wychodzące dziś z użycia.

Organizatorem spotkania była nauczycielka języka polskiego p. prof. Wioletta Zawadzka.

Dr hab. Elżbieta Wierzbicka Piotrowska 1Dr hab. Elżbieta Wierzbicka Piotrowska 2Dr hab. Elżbieta Wierzbicka Piotrowska 3P.prof. Barbara Falińska 1P.prof. Barbara Falińska 2P.prof. Barbara Falińska 3