Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Nasz absolwent Krzysztof Łuszczyński przysłał nam wspomnienia z biologicznego obozu naukowego, na którym był jednym z 5 Polaków spośród około 80 uczestników.

"W dniach 1-17 sierpnia uczestniczyłem w międzynarodowym obozie biologicznym School of Molecular and Theoretical Biology zorganizowanym na Wydziale Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W czasie obozu uczestniczyłem między innymi w ciekawych kursach, pomagających w przyszłej pracy naukowej np. w warsztatach z poprawnej i czytelnej wizualizacji danych eksperymentalnych z wykorzystaniem biblioteki Matplotlib w języku Python, jak również w serii wykładów poruszających różnorodne tematy np. mechanizm interferencji DNA albo chaperony RNA u bakterii. Większość czasu podczas obozu spędziliśmy w wybranym zespole badawczym, gdzie pracując nad interesującymi zagadnieniami naukowymi, uczyliśmy się technik wykorzystywanych w laboratoriach biologii molekularnej. W zespole również dyskutowaliśmy na różnorodne tematy naukowe i omawialiśmy uzyskane przez nas wyniki, które przedstawiliśmy w postaci posteru pod koniec obozu. Ja pracowałem w laboratorium transpozonów, czyli sekwencji DNA mogących samodzielnie przemieszczać się w genomie. Poznałem wiele metod biologii molekularnej, nieraz o bardzo tajemniczych nazwach jak np: oczyszczanie białek, mogących uczestniczyć w procesie retrotranspozycji poprzez immunoprecypitację i elektroforezę SDS-PAGE. Obóz był bardzo przyjemnym doświadczeniem, poznałem wielu ludzi z pasją, przyjemnie spędziłem czas, jak również naprawdę wiele się nauczyłem."

School of Molecular and Theoretical Biology 1School of Molecular and Theoretical Biology 2