Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

We czwartek, 14 marca 2019, klasy humanistyczne oraz 2f i 2d miały okazję wysłuchać prelekcji na temat NATO, którą barwnie i wartko wygłosił dr Artur Konopacki z UwB. Była ona związana z 20-tą rocznicą wejścia Polski do tego paktu, gdyż stało się to 12 marca 1999 roku. 

Warto dodać, że zajęcia te wpisują się ogłoszony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego program Niepodległa - stulecie odzyskania niepodległości.

Spotkanie zorganizowane zostało dzięki współpracy p. prof. Barbary Świętońskiej z RODM w Białymstoku.

Prelekcja dra A. Konopackiego 1