Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

W piątek 29 marca 2019 roku grupa projektowa z klasy 1a zainspirowana wykładami prowadzonymi na Uniwersytecie Jagiellońskim, zorganizowała wieczór filmowy „DobraNocka z Andrzejem Wajdą. Motyw żydowski w twórczości jednego z najwybitniejszych polskich reżyserów”.

Miała ona na celu rozpowszechnienie wiedzy o Holocauście oraz postawach Polaków w czasie II wojny światowej wobec ludności żydowskiej. Uczniowie mieli szansę obejrzeć na dużym ekranie filmy: „Samson” oraz „Wielki Tydzień”, a po każdym seansie wziąć udział w dyskusji na ich temat.

Przypominamy, że został wieczór filmowy został zrealizowany w ramach projektu „Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata jako ponadczasowy wzór postaw do naśladowania” przez grupę w składzie: Paula Olszańska, Samanta Sikora, Zuzanna Zamojtuk, Krzysztof Pruszyński wraz z opiekunem p. prof. Barbarą Świętońską.

Zuzanna Zamojtuk 1a

Grupa uczniów z klas 1a, 1m1 i 1m2 uczestniczyła w wieczorze filmowym pt.,,DobraNocka z Andrzejem Wajdą. Motyw żydowski w twórczości jednego z najwybitniejszych polskich reżyserów.". Przeprowadzona została projekcja filmów ,,Wielki Tydzień"(1995) i ,,Samson"(1961). Tematyką obu filmów było trudne życie Żydów w czasie II wojny światowej. Aktorzy w filmach Wajdy nie mówią zbyt wiele. Bardzo często widz spotyka się z prostym obrazem, któremu towarzyszy jedynie spokojna muzyka. Takie przedstawienie historii sprawia, że oglądający bezpośrednio stykają się z emocjami bohaterów i lepiej rozumieją ich uczucia. Momenty ciszy w filmach nakłaniają również do refleksji i doceniana świata w którym obecnie żyjemy. Mamy nadzieję, że już niebawem doczekamy się kolejnego spotkania.

Julia Rogalska, 1m1

DobraNocka z Wajdą 2DobraNocka z Wajdą 3DobraNocka z Wajdą 4