Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

Nasz udział (niżej podpisanych uczniów z klasy prawniczej) w XXV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży był efektem stworzenia filmu mówiącego o działalności wybranego posła II RP. Film został doceniony przez komisję i w rezultacie pojechaliśmy do Warszawy.

Podczas pobytu w stolicy zobaczyliśmy jej najciekawsze zabytki i dowiedzieliśmy się wiele o ich historii. W sobotę, 1 czerwca, udaliśmy się do Sejmu, gdzie po przejściu długiej kontroli, zwiedziliśmy (prawie cały) sejmowy gmach. Następnie wzięliśmy udział w sesji w Sali Posiedzeń Sejmu. Podczas obrad głosowaliśmy nad przygotowaną wcześniej uchwałą, do której zgłosiliśmy poprawkę. Podczas naszego wyjazdu poznaliśmy wielu ciekawych ludzi, zobaczyliśmy na czym polega praca posłów i oczywiście bardzo dobrze się bawiliśmy. Być może jeszcze kiedyś powrócimy do gmachu przy Wiejskiej.

Krzysztof Pruszyński i Damian Dembowski 1A

sejmDamian Dembowski wystąpieniePodczas obradKrzysztof Pruszyński w Sejmie