Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

W piątek, 10 stycznia 2019, nasz Gość, pan prof. dr hab. Eugeniusz Żukowski z Wydziału Fizyki UwB, swoim wykładem "O naturalnym promieniowaniu tła", zainaugurował Rok Fizyki w naszej szkole. W spotkaniu udział wzięły klasy matematyczno - fizyczno - informatyczne.

Dwa lata po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości, w 1920 roku rozpoczęło działalność Polskie Towarzystwo Fizyczne. Na 100- lecie tego faktu, Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2020 - Rokiem Fizyki.

Organizatorami spotkania byli nauczyciele fizyki: p. prof. Mirosława Żuber i p. prof. Sławomir Żuber.

Rok Fizyki 2Rok Fizyki 3