Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

We wtorek, 2 września 2020, w naszym liceum odbyły się miejskie uroczystości inaugurujące nowy rok szkolny. Dyrektor I LO, Pani Ewa Mituła, powitała Dostojnych Gości oraz wszystkich zebranych dyrektorów placówek oświatowych miasta Białegostoku.

Prezydent Tadeusz Truskolaski, Arcybiskup Tadeusz Wojda i Arcybiskup Jakub zwrócili się do zebranych z życzeniami spokojnej i dobrej pracy na niwie edukacyjnej oraz wychowawczej w tym trudnym czasie pandemii.
Następnie nowo powołani dyrektorzy przedszkoli i szkół miasta Białegostoku otrzymali z rąk Pana Prezydenta nominacje na stanowiska, zaś ustępujący otrzymali podziękowania.
Oprawę muzyczną zapewniła Miejska Orkiestra Dęta pod batutą p. Franciszka Mocarskiego.

Poczet sztandarowy podczas uroczystości tworzyli: Weronika Kordiukiewicz i Maria Doroszczyk (3m3) oraz Piotr Mlenko (3a). Oprawę uroczystej mszy św. w kościele św. Rocha zapewnili: schola I LO oraz chór Exactus pod dyrekcją Jakuba Grzybowskiego (3a). Za kwestie techniczne podczas uroczystości był odpowiedzialny Michał Janczyło (3a).

miejska inauguracja r. szk.2020 21 2miejska inauguracja r. szk.2020 21 3miejska inauguracja r. szk.2020 21 4miejska inauguracja r. szk.2020 21 5miejska inauguracja r. szk.2020 21 6miejska inauguracja r. szk.2020 21 7