Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Miło nam poinformować, iż I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku otrzymało tytuł „Siewca Nadziei” X Edycji Kampanii Pola Nadziei 2019/20, której towarzyszyło hasło „Jesteśmy sobie potrzebni”.

Wyróżnienie przyznawane jest placówkom, które w sposób bardzo aktywny włączają się w niesienie pomocy na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci Fundacji „Pomóż Im” w Białymstoku.