Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

 

Szanowna Pani  Dyrektor, serdecznie dziękujemy Pani za pomysł zorganizowania badań profilaktycznych dedykowanych Kobietom zatrudnionym w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Białymstoku i wprowadzenie go w życie. Ten piękny i niespodziewany dar jest najważniejszym prezentem dla naszych Pań i ich rodzin. Jest także bardzo ważny dla naszej szkoły, zdrowie pracowników jest bowiem zawsze sprawą priorytetową. Dziękujemy Lekarzom, którzy przeprowadzili badania. Nisko się kłaniamy Pani Monice Mróz – absolwentce naszego Liceum. Dziękujemy za serce i mądrość wszystkim Ludziom BCO.

Szanowna Pani Dyrektor, dzięki temu, że w codziennej pracy kieruje się Pani słowami wybitnego polskiego psychologa Jacka Santorskiego - zarządzanie polega na tym, żeby robić rzeczy właściwie, a przywództwo, żeby robić właściwe rzeczy – świat staje się lepszym miejscem.