Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

W piątek, 26 marca 2021r. klasa 2m3* uczestniczyła w bardzo praktycznych warsztatach online pt. "Umowa o pracę z młodocianym". Warsztaty zostały poprowadzone przez przedstawicielki Koła Naukowego Prawa Pracy Wydziału Prawa UwB, mgr Sylwię Łazuk i mgr Paulinę Zadykowicz.

Zajęcia rozpoczęły się od wyjaśnienia podstawowych pojęć, np. kogo uznajemy za młodocianego (osobę, która ukończyła 15 rok życia ale nie skończyła 18 lat - czyli jest to duża część uczniów naszej szkoły). Dowiedzieliśmy się o regulacjach prawnych mających na celu ochronę osób młodocianych przed pracą szkodliwą lub niebezpieczną dla zdrowia, rozwoju fizycznego i psychicznego; o tym, że bez kwalifikacji zawodowych możemy być zatrudniani tylko przy pracach lekkich lub w celu przygotowania zawodowego. Poinformowano nas o cechach umowy o pracę, jej najważniejszych elementach oraz wartości podpunktów umowy. Poznaliśmy warunki rozwiązania umowy o pracę. Częścią warsztatu były informacje dotyczące wynagrodzenia osób w naszym wieku; omówione zostały, przysługujące młodocianym, okresy urlopu i podstawy jego uzyskania oraz tygodniowy i dzienny czas pracy. Jest to ważne zwłaszcza gdy jednocześnie uczymy się. Zajęcia w interesujący sposób ukazały nam korzyści płynące z zatrudnienia, prawa przysługujące młodocianym oraz skutki jakie mogą wynikać z naszego udziału w firmie/placówce. Poszerzyły naszą wiedzę oraz dały podstawę do myślenia o przyszłym zatrudnieniu, być może już w najbliższe wakacje. Warsztaty zorganizowała p. prof. Grażyna Dziergowska.