Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

 

W piątek, 30 kwietnia 2021 r. Absolwenci I LO odebrali świadectwa ukończenia liceum. Rozstaniu z Wychowawcami i Kolegami jak zwykle towarzyszyły podziękowania, łzy wzruszenia oraz refleksja nad czasem, który tak szybko upłynął. Słowa pożegnania skierowała do Abiturientów Pani dyrektor Ewa Mituła. Głos zabrała także przewodnicząca Rady Rodziców Pani Katarzyna Dąbrowska-Doroszczyk.

1 uczniowie2 przemówienie P.DyrektorP.K.Doroszczyk P.Dyrektor 

Wszyscy szczególnie wyróżnieni tegoroczni Absolwenci otrzymali z  rąk Pani Dyrektor dyplomy, listy gratulacyjne dla Rodziców oraz wspaniałe nagrody.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych to: Wojciech Ładysz 3b1, Weronika Zienkiewicz 3a, Paweł Dec 3b1, Jakub Kopczyński 3m1, Damian Leszczuk 3a, Michał Kimborowicz 3b1, Serafin Skowroński 3b1, Paweł Żurakowski 3b1, Konrad Pauk 3m1, Jan Topczewski, 3m1, Justyna Ciuchna 3m3 i Dorota Dąbrowska 3m3.

Uhonorowani też zostali Mentorzy naszych wspaniałych Olimpijczyków: Pani prof. Maria Elżbieta Luks, Pani prof. Jolanta Szczepańska, Pani prof. Izabela Dobrzyńska,  Pani prof. Iwona Bujnowska, Pan prof. Ireneusz Bujnowski, Pan prof. Marek Dawidziuk, Pan prof. Bogusław Topolski i Ks. dr. Sławomir Dąbrowski.

4 P.Dyrektor P.Żurakowski S.Skowroński M.Kimborowicz P.Dec5 P.I.Bujnowska P.I.Bujnowski P.Dyrektor6 P.I.Dobrzyńska P.J.Szczepańska J.Kopczyński K.Pauk J.TopczewskiP.Dyrektor P.M.Dawidziuk D.Leszczuk W.Zienkiewicz3 DDąbrowska J.Ciuchna P.Dyrektor

Wyróżnieni za najwyższą średnią dydaktyczną zostali: Aleksandra Mikiewicz 3a, Paweł Żurakowski 3b1, Zuzanna Damszel 3b2, Bartłomiej Świda 3c, Aleksandra Deroń i Ewelina Podchul 3m1, Antonina Dźwigaj 3m2 oraz Natalia Zyśkowska  3m3.

8 B.Świda P.Dyrektor9 P.Żurakowski Z.Damszel P.Dyrektor10 A.Deroń E.Podchul N.Zyśkowska11 A.Dźwigaj A.Mikiewicz

Pani dyrektor Ewa Mituła przyznała 15 stypendiów dla Wybitnych Absolwentów z funduszy Podlaskiego Stowarzyszenia na Rzecz Uzdolnionych. Stypendystami zostali: Wojciech Ładysz 3b1, Weronika Zienkiewicz 3a, Paweł Dec 3b1, Jakub Kopczyński 3m1, Damian Leszczuk 3a, Michał Kimborowicz 3b1, Serafin Skowroński 3b1, Paweł Żurakowski 3b1, Konrad Pauk 3m1, Jan Topczewski, 3m1, Jakub Grzybowski 3a, Serafin Skowroński 3b1, Szymon Sokołowski 3b1, Aleksandra Deroń 3m1 oraz Izabela Anna Wyszyńska 3m3.

12 J.Grzybowski.P.DyrektorA.Deroń I.Wyszyńska P.Dyrektor14 S.Sokołowski S.Skowroński P.Dyrektor

Absolwentami wyróżnionymi za zaangażowanie w życie szkoły poprzez działalność artystyczną są: Natalia Pogorzelska 3a, Bartłomiej Utko 3b1, Małgorzata Czyżewska 3c, Dominika Łapińska 3c, Natalia Nosorowska 3c, Amelia Suchocka 3c, Weronika Łosiewicz 3m2, Damian Leszczuk 3a, Franciszek Rojecki 3a, Paweł Niewierowski 3b2, Aleksandra Bogus 3c, Monika Flis 3c, Michał Janczyło 3c, Martyna Murawska 3c, Justyna Perkowska 3c, Katarzyna Bauer 3m2 oraz Weronika Kordiukiewicz 3m3. Nagrodzeni sportowcy to: Maksymilian Dziemian 3b2, Bartłomiej Świda 3c, Maciej Świda 3c, Anatol Gawryluk 3m1, Jakub Jacewicz 3m1, Dawid Łapiński 3m1, Paweł Rudzik 3m2 oraz Mateusz Rząca 3m3. Zaś za wolontariat oraz pracę w Samorządzie Uczniowskim nagrodzeni zostali: Bartosz Zalesko 3a,  Jakub Prokopiuk 3b1, Jakub Perkowski 3b2 i Feliks Bańka 3c.

15 M.Świda B.Świda ASuchocka J.Perkowska N.Nosorowska P.Dyrektor M.Murawska D.Łapińska M.Janczyło M.Flis M.Czyżewska A.Bogus16 F.Bańka P.Dyrektor17 B.Utko M.Dziemian P.Niewierowski P.Dyrektor18 D.Łapiński J.Jacewicz A.Gawryluk W.Kordiukiewicz M.Rząca P.Dyrektor19 F.Rojecki K.Bauer D.Leszczyński B.Zalesko W.Łosiewicz N.Pogorzelska P.Rudzik

W imieniu Trzecioklasistów serdeczne podziękowania Wychowawcom i Nauczycielom złożyli: Feliks Bańka, Paweł Żurakowski, Jakub Kopczyński i Jakub Grzybowski

Uroczystość uświetnił program artystyczny, który prezentowali: Maja Dąbrowska, Aleksandra Deroń, Izabela Anna Wyszyńska, Jakub Grzybowski, Serafin Skowroński, Chór Żeński Exactus oraz Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Skowronki".
 
21 F.Bańka22 P.Żurakowski23 J.Kopczyński24 Chór Exactus25 S.Skowroński J.Grzybowski27 M.Dąbrowska26 I.WyszyńskaSkowronki 1Skowronki 3Skowronki 4Skowronki 2

 WIĘCEJ FOTOGRAFII

Życzymy naszym Absolwentom, żeby spełniali marzenia i osiągali cele, ale też żeby chcieli wracać w progi I LO.