Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska


31 maja 2021r. odwiedził nas dr Krzysztof Gawryluk z Wydziału Fizyki UwB, który wygłosił prelekcję pod hasłem "Fizyka gier komputerowych i robotów". Wykład dotyczył programowania elementów gier komputerowych w których zawarte są modele fizyczne. Uczniowie mogli również zobaczyć, nad czym pracują studenci i jak wyglądają efekty ich pracy w postaci elementów gier, projektów graficznych czy robotów. W spotkaniu wzięli udział uczniowie 1C i grupa pierwsza z 2B*.

Organizatorem spotkania był Pan prof. Paweł Andryszak.

wykład 2wykład 3