Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Uwaga Uczniowie!

Informujemy, że istnieje możliwość otrzymania stypendiów edukacyjnych dla uczniów szkól podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkujących teren województwa podlaskiego. Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz w treści poniższych załączników.