Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

8 kwietnia 2022 r.  została ogłoszona XXI edycja Programu Stypendiów Pomostowych. Programu, który od dwudziestu lat wspiera młodych ludzi ze wsi i małych miast w dążeniu do zdobycia wyższego wykształcenia. Tytułowy pomost to stypendia na I rok studiów. Otrzymało je dotąd  18.000 absolwentów szkół średnich rozpoczynających studia.

W tym roku na zdolnych, ambitnych maturzystów z małych miejscowości i niezamożnych rodzin czeka ponad 450 stypendiów pomostowych na I rok studiów, w wysokości 7000 zł rocznie.

„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok studiów i dalsze lata edukacji akademickiej,

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:

https://www.stypendia-pomostowe.pl/zdobadz-stypendium-pomostowe-na-i-rok-studiow/#post-16138

Dr Zofia Sapijaszka
Prezes Zarządu

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29
tel.: +48 42 632 59 91,
http://www.fep.lodz.pl
http://www.stypendia-pomostowe.pl
http://www.paii.pl