Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

 

W piątek 24 czerwca 2022 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Honorowym gościem był Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu w Białymstoku Pan prof. dr hab. Robert Ciborowski. W uroczystości wzięli udział uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich, którzy uzyskali najwyższe średnie dydaktyczne w swoich klasach wraz ze swoimi wychowawcami, uczennica ze 100-procentową frekwencją, a także laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz ich opiekunowie naukowi. 

Pani Dyrektor Ewa Mituła pogratulowała wszystkim uczniom wspaniałych osiągnięć w nauce, a ich wychowawcom i opiekunom naukowym podziękowała za mądre towarzyszenie swoim podopiecznym w ich edukacji. Następnie oddała głos panu prof. Robertowi Ciborowskiemu, który nawiązał do czasów swojej nauki w I LO (wspomina je bardzo mile), gratulował młodzieży osiągnięć, życzył dobrych wakacji i sukcesów w nowym roku szkolnym.

Nadszedł czas na wyróżnienia. Pan prof. Robert Ciborowski wręczył wszystkim zebranym uczniom dyplomy i nagrody.

Uczniowie, którzy osiągnęli w kończącym się roku szkolnym znaczące sukcesy w olimpiadach przedmiotowych to:

 • Aleksander Mielnikau z klasy 2c, laureat LXXIII Olimpiady Matematycznej, reprezentant Polski na Zawody Matematyczne Państw Bałtyckich w Norwegii i zawodnik rezerwowy reprezentacji Polski na Środkowoeuropejską Olimpiadę Matematyczną do Szwajcarii oraz laureat Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” w dziedzinie matematyki (opiekun naukowy pani prof. Sylwia Naumczuk),
 • Eliza Borowska z klasy 1ε, finalistka LII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (opiekun naukowy pani prof. Katarzyna Zawadzka – Gromada),
 • Zuzanna Masalska z klasy 2d, finalistka LII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (opiekun naukowy pani prof. Anna Edyta Kamionowska),
 • Krystian Czołpiński z klasy 3m2, finalista LI Olimpiady Biologicznej (opiekun naukowy pani prof. Marta Czernik) oraz finalista Olimpiady Statystycznej (opiekun naukowy pani prof. Agnieszka Roszkowska),
 • Aleksandra Mońko - finalistka LI Olimpiady Biologicznej (opiekun naukowy p. prof. Ewa Mieczejko),
 • Michał Szydło z klasy 2b, finalista z wyróżnieniem XXIX Olimpiady Informatycznej (opiekunowie naukowi pan prof. Ireneusz Bujnowski i pani prof. Iwona Bujnowska),
 • Bartosz Dąbrowski z klasy 3b, laureat XLVIII Olimpiady Wiedzy Technicznej (opiekun naukowy pan prof. Kamil Kokoszkiewicz),
 • Gabriel Borecki z klasy 3a, laureat Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej (opiekun naukowy pani prof. Anna Smyk - Kojło) oraz
 • Hanna Malinowska z klasy 3m3, finalistka Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności (opiekun naukowy pani prof. Ewa Mieczejko). 

Zakończenie roku 1aZakończenie roku 2aZakończenie roku 3aZakończenie roku 4aZakończenie roku 5aZakończenie roku 6aZakończenie roku 8aZakończenie roku 9aZakończenie roku 10aZakończenie roku 11aZakończenie roku 12aZakończenie roku 13a

Wyróżnieni dyplomem i nagrodą zostali także mistrzowie Polski w szachach: 

 • Zuzanna Arciszewska z klasy 1ζ,
 • Hubert Backiel z klasy 1δ, 
 • Krzysztof Ciszewski z klasy 1γ
 • Paweł Kozłowski, tegoroczny maturzysta z klasy 3b* (opiekun naukowy szachistów p. prof. Czesław Spisak).

Zakończenie roku 14aZakończenie roku 16a

Uczniowie klas pierwszych, którzy w roku szkolnym 2021/2022 uzyskali najwyższe średnie w swoich klasach to: Michał Sakowicz - uczeń klasy 1α, Alicja Laudańska - uczennica klasy 1β, Natalia Kowalewicz - uczennica klasy 1γ, Filip Rogowski - uczeń klasy 1δ, Eliza Borowska oraz Zofia Ostrowska - uczennice klasy 1ε, Gabriela Klepacka - uczennica klasy 1ζ oraz Paweł Pieńkowski - uczeń klasy 1Ω, zaś uczennica klasy 1β Alicja Dawidziuk miała 100-procentową frekwencję w całym roku szkolnym. 

Zakończenie roku 18BZakończenie roku 19aZakończenie roku 20aZakończenie roku 21aZakończenie roku 22aZakończenie roku 23aZakończenie roku 24aZakończenie roku 25a

Wśród uczniów klas drugich najwyższe średnie dydaktyczne w swoich klasach uzyskali: Weronika Ostrowska - uczennica klasy 2a, Adam Bęcłowicz - uczeń klasy 2b, Natalia Gorlewska - uczennica klasy 2c, Zuzanna Masalska - uczennica klasy 2d, Małgorzata Zyśkowska - uczennica klasy 2m1, Aleksandra Kulesza - uczennica klasy 2m2 oraz Izabela Lisowska - uczennica klasy 2m3.

Zakończenie roku 26aZakończenie roku 27aZakończenie roku 28aZakończenie roku 29aZakończenie roku 30aZakończenie roku 31a

Najwyższą średnią dydaktyczną w szkole uzyskała uczennica klasy 3m1 Julia Alicja Jermałowska - 6,00 (nieobecna na uroczystości z powodu udziału w finale Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego).

Uczniowie klas trzecich z najwyższą średnią dydaktyczną w roku szkolnym 2021/2022 to: Gabriel Borecki - uczeń klasy 3a, Bartosz Dąbrowski - uczeń klasy 3b, Aleksandra Bajda - uczennica klasy 3c, Maja Dąbrowska - druga lokata w klasie 3m1, Krystian Czołpiński - uczeń klasy 3m2 oraz Fabian Łopieński - uczeń klasy 3m3.

Zakończenie roku 33aZakończenie roku 34aZakończenie roku 36aZakończenie roku 37aZakończenie roku 38a

Po wręczeniu nagród i dyplomów głos zabrała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Ewa Laudańska, która podziękowała Pani Dyrektor Ewie Mitule i wszystkim nauczycielom za nieustającą motywację do zdobywania wiedzy oraz życzyła wszystkim zebranym udanego wypoczynku.

Zakończenie roku 40aZakończenie roku 41aZakończenie roku 42aZakończenie roku 43a