Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

 

Przypominamy, że podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi we czwartek 21 lipca 2022 r. o godz. 10.00.

We wrześniu zapraszamy uczniów przyjętych do klas pierwszych na trzydniowy obóz integracyjny.

Przy potwierdzaniu woli przyjęcia (składaniu oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty)
prosimy o wpłatę zaliczki w wysokości 100zł.