Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

KREATYWNE ILO

 

Nowy rok szkolny rozpoczęty!

1 września 2022 r. uczniowie klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
złożyli uroczyste ślubowanie i zostali przyjęci w poczet uczniów I LO.
Życzymy Wam, kochani, sukcesów naukowych, pięknych przyjaźni
i zadowolenia z dokonanego wyboru szkoły.
Gratulujemy dołączenia do społeczności naszej szkoły.

My uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego imienia Adam Mickiewicza w Białymstoku, zebrani na podniosłej uroczystości Ślubowania, wobec naszych nauczycieli,
koleżanek i kolegów, ślubujemy: 

·         nauką, zachowaniem i postawą rozsławiać dobre imię szkoły

·         realizować w naszym życiu uniwersalne prawdy moralne, sięgać do korzeni humanizmu, kierować się w życiu najwyższymi wartościami:
dobrem, sprawiedliwością, uczciwością.

·         szanować prawdę i wolność.

·         szanować matkę Ziemię i to, czym się z nami dzieli,
kochać swoją Ojczyznę i przyczyniać się do jej rozwoju we wspólnocie europejskiej i światowej,

·         szanować nauczycieli, kolegów i koleżanki oraz siebie,

·         szanować swoje zdrowie, dbać o słabsze istoty,
troszczyć się o zwierzęta, nie przechodzić obojętnie wobec krzywdy istot żywych,

·         być dobrym człowiekiem.

Uroczystość uświetniło wzruszające wykonanie piosenki  „Jesteś moją bajką” przez Maję Dąbrowską, uczennicę klasy 4m1, i Szymona Petelczyca, ucznia klasy 2 epsilon.

Hymn wykonał chór Exactus w składzie: Maja Dąbrowska, Daria Turowska (3m1), Monika Bartnicka (2 alfa) i Zuzanna Ćwilich (2 epsilon) pod kierunkiem p. Agaty Falkowskiej.

Poczet sztandarowy tworzyli uczniowie: Zuzanna Biędzio (2 beta)Justyna Adaszkiewicz (2 epsilon) i Bartłomiej Gołaszewski (2 alfa). 

 Uroczystość rozpoczęcia roku szk. 2022 23 2Uroczystość rozpoczęcia roku szk. 2022 23 3Uroczystość rozpoczęcia roku szk. 2022 23 4Uroczystość rozpoczęcia roku szk. 2022 23 5Uroczystość rozpoczęcia roku szk. 2022 23 6Uroczystość rozpoczęcia roku szk. 2022 23 7Uroczystość rozpoczęcia roku szk. 2022 23 8