Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

Regulamin konkursu na Patrona Szkoły - Adama Mickiewicza i jego ukochaną - Marylę Wereszczakównę, czyli parę reprezentującą  
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
w roku szkolnym 2022/2023
  Każda klasa pierwsza, druga i trzecia zgłasza jednego kandydata do konkursu na Patrona Szkoły - Adama Mickiewicza
i jedną kandydatkę na ukochaną wieszcza - Marylę Wereszczakównę.

Zgłoszeni Uczniowie przygotowują:

  • recytację (samodzielną lub w parze) około 20 wersów na osobę z dowolnie wybranej ballady Adama Mickiewicza,
  • charakteryzację na Adama albo Marylę.

Komisja, oceniając występy, będzie brała pod uwagę: wygłoszony tekst, wyrazistość mowy, grę aktorską, przebranie, inwencję twórczą oraz ogólny wyraz artystyczny.

 

Zgłoszeni Uczniowie (kandydaci na Adama) i Uczennice (kandydatki na Marylę) zaprezentują się przed Komisją Konkursową 
12 grudnia 2022 r. o godzinie 14.00 w klubie szkolnym
.

Powołana przez Panią dyrektor Ewę Mitułę Kapituła Konkursowa w składzie:
Pani wicedyrektor Agnieszka Sałaj – przewodnicząca kapituły, 
Pani Aneta Kaliściak – członkini kapituły,
Pani Edyta Żywicka –członkini kapituły,
Uczennica Gabriela Brzozowska– przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – członkini kapituły,
po przesłuchaniu kandydatów i kandydatek 12 grudnia 2022 r. o godzinie 14.00 w klubie szkolnym, wybierze dwie pary (1. i 2. miejsce), przy czym Adam i Maryla mogą być reprezentantami różnych klas.

Zgłoszenie kandydatów przyjmuje do 8 grudnia 2022 r. Pani Edyta Żywicka (sala 209).