Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

Wejście do systemu rekrutacyjnego:  Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych (e-omikron.pl)

 

Drodzy Ósmoklasiści, poniżej znajduje się terminarz tegorocznej rekrutacji. W tym roku we wniosku rekrutacyjnym możecie wskazać sześć szkół, a nie trzy, jak to było w ubiegłym roku. W każdej z sześciu szkół możecie wskazać dowolną liczbę oddziałów. Prosimy Was jednak o przemyślany wybór, gdyż po zakończeniu rekrutacji możliwości przenoszenia się z klasy do klasy są bardzo ograniczone. Podpisany przez co najmniej jednego z rodziców albo opiekunów  prawnych wniosek rekrutacyjny, składacie wyłącznie w szkole pierwszego wyboru. Rekrutacja odbywa się w systemie elektronicznym. 

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2023/2024

l.p.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku
o przyjęcie do I LO wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego)

od 15 maja 2023 r.

do 19 czerwca 2023 r.

do godz. 15:00.

 2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do
I LO o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje oraz możliwość złożenia nowego wniosku.

od 23 czerwca 2023 r.

do 12 lipca 2023 r.

do godz. 15:00

     3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do I LO i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, o których mowa odpowiednio w art. 150 ust. 7 ustawy[1] w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych
z ustaleniem tych okoliczności

do 12 lipca 2023 r.

 4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do I LO i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych

w oświadczeniach, o których mowa odpowiednio w art. 150 ust. 7 ustawy

do 17 lipca 2023 r.

 5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

18 lipca 2023 r.

o godz. 10.00

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie
do I LO

do 21 lipca 2023 r.

do godz. 15:00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

24 lipca 2023 r.

o godz. 10:00

  • [1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.)

 

OFERTA REKRUTACYJNA ILO 2023/2024

Klasa Alfa
α

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, biologia, chemia

Przedmiot dodatkowy: łacina w medycynie

Języki obce: angielski i jeden do wyboru spośród: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski

Klasa Alfa jest dobrą propozycją dla uczniów, którzy mają solidne podstawy wiedzy
i umiejętności z matematyki, biologii i chemii. Dodatkowo najwięcej przyjemności z bycia uczniem alfy mają osoby, dla których uczenie się i pogłębianie wiedzy jest prawdziwą pasją. Klasa alfa cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród kandydatów do naszej szkoły. Progi punktowe uprawniające do dostania się do tej klasy są co roku bardzo wysokie. W alfie, podobnie jak i w innych klasach, uczą świetni nauczyciele, przyjaźni, mądrze wymagający
i świetnie przygotowani do pracy z ambitną młodzieżą.

Próg punktowy 2021/2022– 177,20

Próg punktowy 2022/2023 – 184,85

 

Absolwenci tego profilu 2021/2022 podjęli studia m.in. na następujących kierunkach: lekarski, lekarsko-dentystyczny, inżynieria biomedyczna

 

 Klasa Beta

β

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia

Przedmiot dodatkowy: łacina w medycynie

Języki obce: angielski i jeden do wyboru spośród: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski

Klasa Beta to świetne miejsce dla uczniów o wysokim potencjale intelektualnym, pracowitych, systematycznych i ambitnych. Beta uczy odpowiedzialności, konsekwencji, uwrażliwia na otaczający świat. Przygotowuje do pracy w odpowiedzialnych zawodach medycznych w tym sensie, że jej absolwenci mają otwarte drzwi na wiele kierunków studiów na najlepszych uczelniach wyższych.  

 

Próg punktowy 2021/2022– 171,95

Próg punktowy 2022/2023 – 177,75

 

Absolwenci tego profilu 2021/2022 podjęli studia m.in. na następujących kierunkach: lekarski, psychologia, medycyna weterynaryjna, biotechnologia

 

Klasa Gamma

γ

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, język angielski

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski

Przedmiot dodatkowy: ekonomia

Języki obce: angielski i jeden do wyboru spośród: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski

Klasa Gamma wprowadza uczniów w świat finansów w sensie dosłownym i alegorycznym. Przygotowuje uczniów do studiowania na uczelniach wyższych związanych z ekonomią
i biznesem. Oprócz możliwości kontaktu ze wspaniałymi nauczycielami, daje także szansę na sprawdzenie w praktyce swoich umiejętności i predyspozycji. Uczniowie mają bowiem możliwość – według chęci i ambicji – podjąć działalność w młodzieżowym miniprzedsiębiorstwie, mogą także skorzystać z udziału w zajęciach z ekonomii. Nauczana na poziomie rozszerzonym geografia, zapewnia dobre przygotowanie do studiowania na wielu interesujących kierunkach.

Próg punktowy 2021/2022– 166,80

Próg punktowy 2022/2023 – 171,70

Absolwenci tego profilu 2021/2022 podjęli studia m.in. na następujących kierunkach:

informatyka geoprzestrzenna, kognitywistka, logistyka, mechanika i projektowanie maszyn, organizowanie rynku pracy, zarządzanie i inżynieria usług, ekonomia

 

 

Klasa Delta

δ

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, informatyka, język angielski

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka, język angielski

Przedmiot dodatkowy: szachy

Języki obce: angielski i jeden do wyboru spośród: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski

Oddział Delta to miejsce dla informatyków z klasą. Aby czuć się tu w miarę swobodnie potrzebujesz kochać i rozumieć matematykę a jednocześnie mieć umysł analityczny. Spotkasz tu nauczycieli, którzy stosują nowatorskie metody nauczania a jednocześnie mają wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą. Informatyka i świat nowych technologii to nasza przyszłość. Jako absolwent tej klasy znajdziesz w przyszłości pracę za godne pieniądze.

 

Próg punktowy 2021/2022– 170,60

Próg punktowy 2022/2023 – 173,95

 

Absolwenci tego profilu 2021/2022 podjęli studia m.in. na następujących kierunkach informatyka, analiza danych, informatyka stosowana, architektura, automatyka i robotyka, cyberbezpieczeństwo, ekonomia, elektronika i techniki informacyjne, informatyka analityczna

 

Klasa Epsilon

ε

Przedmioty punktowane (pierwsza grupa rekrutacyjna): język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie

Przedmioty punktowane (druga grupa rekrutacyjna): język polski, matematyka, historia, język angielski

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: grupa pierwsza - język polski, historia, wiedza o społeczeństwie; grupa druga - język polski, matematyka, historia sztuki

Przedmiot dodatkowy: grupa pierwsza - retoryka, grupa druga – teatr

Języki obce: angielski i jeden do wyboru spośród: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski

Klasa Epsilon gromadzi humanistów. Świat potrzebuje równowagi, dlatego wierzymy, że epsilon jest atrakcyjną propozycją dla miłośników literatury, teatru, nauk społecznych i sztuk pięknych. Mądrzy młodzi ludzie kochają książki. Bardzo dużo czytają i dzięki literaturze wzbogacają życie swoje i innych. Wrażliwość na świat powoduje, że uczniowie klasy epsilon to ludzie głęboko zaangażowani w sprawy społeczne, aktywnie włączający się w życie szkoły. Epsilon proponuje możliwość rozwoju w dwóch kierunkach: historyczno – społecznym i artystycznym.

 

Próg punktowy 2021/2022– 159,00

Próg punktowy 2022/2023 – 169,15

 

Absolwenci tego profilu 2021/2022 podjęli studia m.in. na następujących kierunkach: prawo, filologia polska, realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia, ekonomia, filologia francuska, instrumentalistyka, psychologia, kryminologia, lingwistyka stosowana- język hiszpański, socjologia społeczna i antropologia, zarządzanie projektami społecznymi.

 

Klasa Dzeta

ζ

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, język angielski

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język polski, biologia, język angielski

Przedmiot dodatkowy: psychologia

Języki obce: angielski i jeden do wyboru spośród: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski

Klasa Dzeta powstała w odpowiedzi na potrzeby pojawiające się w dynamicznie zmieniającym się świecie. Przygotowując się do pracy z ludźmi w bezpiecznym otoczeniu profesjonalnych życzliwych mistrzów, będziesz zgłębiał tajniki ludzkiej psychiki. Rozszerzony program nauczania z biologii, języka polskiego i języka angielskiego nie zamknie Ci żadnych drzwi, jeśli chodzi o wybór kierunku studiów w przyszłości.

Próg punktowy 2021/2022– 160,45

Próg punktowy 2022/2023 – 170,75

 

 

Klasa Omega

Ω

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, język angielski

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka

Przedmiot dodatkowy: kreatywność

Języki obce: angielski i jeden do wyboru spośród: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski

Klasa Omega zamyka katalog oferty rekrutacyjnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku. Wybierz tę klasę jeśli jesteś dobry z matematyki i fizyki. Te dwie dziedziny sprawiają, że masz mózg, który wszystko może. Możesz tworzyć to, czego jeszcze nie ma, możesz wpadać na pomysły, na które nikt wcześniej nie wpadł. To nie znaczy, że w innych klasach nie możesz tego robić – możesz – ale tu, w klasie omega masz możliwość udziału w zajęciach z kreatywności a to oznacza, że Twój wrodzony potencjał trafi na niezwykle żyzny grunt do rozwoju pomysłowości, kreatywności i innowacyjności.
 
Próg punktowy 2021/2022– 165,75

Próg punktowy 2022/2023 – 172,55

 

Absolwenci tego profilu 2021/2022 podjęli studia m.in. na następujących kierunkach: informatyka, architektura, informatyka i ekonometria, uzbrojenie i lotnictwo, automatyka i robotyka, ekonomia, elektroradiologia, fizyka, mechanika i projektowanie maszyn

Koła zainteresowań dostępne dla wszystkich uczniów szkoły:

olimpijskie koła przedmiotowe, szachy, taniec towarzyski, koło kultury niderlandzkiej Wilhelmus, Esperanto, grupa teatralna „Na skraju”, zajęcia prawnicze, historia sztuki, łacina, radiowęzeł, nordic walking, koszykówka, siatkówka, zajęcia relaksacyjne, chór Exactus, wolontariat i inne