Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

 

 

Tegoroczna rekrutacja do I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku zakończyła się.

Społeczność I Liceum powiększyła się o 7 klas pierwszych.

Drodzy Pierwszoklasiści, cieszymy się, że jesteście z nami i życzymy Wam powodzenia.

 

Ostatnia strona ulotki jest interaktywna

Ogranicza nas tylko wyobraźnia