Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2024
Rzeczpospolita Polska

10 listopada 2023 r. w naszej szkole odbyła się podniosła uroczystość.
Uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie
i zostali oficjalnie przyjęci w poczet uczniów
I Liceum im. Adama Mickiewicza w Białymstoku.

Pani dyrektor Ewa Mituła odczytała rotę ślubowania, zaś uczniowie wobec wszystkich zebranych ślubowali: 

  • nauką, zachowaniem i postawą rozsławiać dobre imię szkoły,
  • realizować uniwersalne prawdy moralne, sięgać do korzeni humanizmu, kierować się najwyższymi wartościami: dobrem, sprawiedliwością, uczciwością,
  • dążyć do poszanowania wolności i prawdy,
  • kochać naszą ojczyznę i przyczyniać się do jej rozwoju,
  • okazywać należny szacunek rodzicom i nauczycielom.

W imieniu wychowawców i nauczycieli głos zabrała pani prof. Barbara Korytko, zaś jako reprezentant starszych kolegów i koleżanek do pierwszoklasistów przemówił przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Patryk Toczko.

Spotkaliśmy się także po to, aby upamiętnić odzyskanie niepodległości przez Polskę. W tym ważnym dniu pamiętamy o tych, którym wolność i niepodległość zawdzięczamy. Od każdego z nas zależy, czy Polska będzie krajem, w którym warto żyć. Tło historyczne tego podniosłego święta przedstawiła pani prof. Katarzyna Anikiej, zaś uroczystość uświetnili uczniowie i uczennice klasy 3β, z gościnnym występem Walerii Marko z klasy 1β.

Pani dyrektor Ewa Mituła podziękowała pani wicedyrektor Marcie Grodzkiej za czuwanie nad całokształtem przygotowań uroczystości, pani prof. Barbarze Korytko za ciepłe słowa skierowane do Uczniów i Uczennic klas pierwszych, pani prof. Katarzynie Anikiej za ciekawy wykład o odzyskaniu niepodległości przez Białystok, pani prof. Anecie Kaliściak  za opiekę artystyczną oraz Uczniom i Uczennicom klasy 3β i Walerii Marko z klasy 1β za uświetnienie uroczystości występem artystycznym, pani prof. Marcie Czernik - wychowawczyni klasy 3β - za opiekę nad wychowankami podczas przygotowań, pani prof. Edycie Żywickiej za przygotowanie ślubowania uczniów klas pierwszych,  Patrykowi Toczko za mądre słowa skierowane do młodszych kolegów i koleżanek,  pani Izabeli Jagłowskiej - dyrygentce - i chórzystkom chóru Exactus, panu prof. Antoniemu Świetlickiemu za przygotowanie pocztu sztandarowego oraz Aleksandrze Rollnik, Dominice Jamiołkowskiej i Michałowi Suchowolcowi z klasy 2Ω wchodzącym w skład pocztu, Nikodemοwi Siegieńczukowi z klasy 4b za asystę techniczną i Olafowi Laskowskiemu z klasy 4b za wykonanie fotografii oraz panu kierownikowi Markowi Tuchlińskiemu za pomoc techniczną.

KLIKNIJ W FOTOGRAFIĘ, BY OBEJRZEĆ WIĘCEJ ZDJĘĆ AUTORSTWA OLAFA LASKOWSKIEGO

Uroczystość niepodległościowa 2023

ORAZ KLIKIJ TU, BY OBEJRZEĆ KOLEJNE ZDJĘCIA