Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku należy do międzynarodowej sieci Szkół Zrzeszonych UNESCO. Głównym założeniem stworzenia tej grupy placówek oświatowych na świecie jest rozpowszechnienie idei współpracy międzynarodowej wśród dzieci i młodzieży, a dzięki temu zachowanie pokoju na świecie.

Nasze liceum stało się Szkołą Stowarzyszoną w październiku 1968 roku. W codziennej pracy jesteśmy zobowiązani do realizowania podstawowych celów zapisanych w Akcie Konstytucyjnym UNESCO, które to oparte są na  czterech filarach edukacji:

  • uczyć się, aby wiedzieć - czyli zdobywać narzędzia rozumienia
  • uczyć się, aby działać - czyli mieć świadomość oddziaływania na środowisko i  wykorzystywać te możliwości
  • uczyć się, aby żyć wspólnie - czyli być aktywnym członkiem grupy, społeczeństwa
  • uczyć się, aby być - rozwijać swoją osobowość, uczyć się osobistej odpowiedzialności
Przez 34 lata naszej przynależności do znamienitej grupy szkół, uczestniczyliśmy i nadal  uczestniczymy w wielu  programach,  kampaniach   zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, przeprowadziliśmy wiele projektów, nasi uczniowie i nauczyciele brali
i biorą udział w różnorodnych warsztatach, konferencjach, spotkaniach.  Oto tylko  niektóre spośród nich uporządkowane tematycznie:

I. Edukacja na temat zrównoważonego rozwoju/ edukacja globalna.

• program European Studies - współpraca od 2004 roku ze szkołami we Francji, Irlandii, Irlandii    Północnej, Wielkiej Brytanii
• projekt Wielkie Czytanie dotyczący dostępu do oświaty na całym świecie
• projekt Enter Your Future w ramach działalności  z AIESEC
• program YFU dotyczący wymiany młodzieży do Niemiec, Holandii, Stanów Zjednoczonych

II.  Edukacja  międzykulturowa - dialog kultur i religii

• uczestnictwo w programie sieci szkół East - West ( 1994 - 2006)
• współpraca ze szkołami w Izraelu
• działalność Koła Esperanto

III.  Edukacja na rzecz pokoju i praw człowieka

• projekt Mondialogo - udział w dwóch edycjach internetowego projektu ze szkołami w Ghanie i Argentynie
• projekt Europa wielu kultur w ramach programu Comenius Socrates

IV. Problemy światowe i rola ONZ w ich rozwiązywaniu

• uczestnictwo w międzynarodowych sesjach Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego
 ( Lillehammer, Istambuł i w tym roku Monachium )
• coroczny udział w międzynarodowym projekcie internetowym  Agenda 21.

Jak widać pracy za nami dużo, pomysłów na przyszłość również sporo, lecz można zapytać: jakie są wymierne efekty dla każdego
z nas? Z pewnością realizacja poszczególnych zadań wpływa na poprawę jakości kształcenia, a dzieje się to poprzez praktyczny sposób pogłębiania wiedzy z  różnych dziedzin nauki;  kształtuje postawy otwartości, tolerancji wobec innych kultur, narodów,
orientacji; umożliwia doskonalenie znajomości języków obcych; pomaga w wymianie informacji,  doświadczeń nauczycieli i uczniów- z pewnością pomaga tworzyć lepszą dla nas wszystkich szkołę.