Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

"Ludzie pojawiają się, kiedy ich potrzebujesz"

Steve Yarbrough

Danuta Matreńczyk, pedagog, doradca zawodowy,

trener z Krajowej Listy Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Od 1 marca do 20 grudnia 2022 roku prowadzę dodatkowe formy wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
dla uczniów, nauczycieli i rodziców
I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku realizując
383 godziny pomocy z pakietu wsparcia rządowego.

 

Moje godziny pracy:

Poniedziałek - 8.00-10.00
Wtorek - 9.00 - 14.00
Środa -  15.30-19.30

 

Konsultacje indywidualne – pomoc i wsparcie uczniów w zgłaszanych przez nich kwestiach, wątpliwościach, trudnościach itp.

Zajęcia psychoedukacyjne dla grup uczniów ,,Trening zachowań asertywnych”, „Warsztat skutecznej komunikacji”

Zajęcia psychoedukacyjne dla zespołów klasowych (wg tematów zaproponowanych przez uczniów)

Rodzicom proponuję:

Indywidualne konsultacje (środy 17.15 -19.30)

"Warsztaty psychoedukacyjne dla Rodziców Nastolatków”

Klub Rodzica – zajęcia w formule otwartej grupy

Rodzice mogą umówić się ze mną na spotkanie poprzez sekretariat szkoły lub dziennik elektroniczny Vulcan.

 

"Może to brzmi niewiarygodnie, ale nieraz wystarczy powiedzieć komuś, jak się czujesz, żeby poczuć się lepiej."  
Jenny Blackhurst

"To, że przyjmiesz od kogoś pomoc, nie uczyni cię słabym." 
Agata Prosińska.

Serdecznie zapraszam Uczniów, Rodziców i Nauczycieli

Danuta Matreńczyk