Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

 

Z przyjemnością zawiadamiamy, że nasze recytatorki: Aleksandra Deroń (2m1), Anna Maria Wrona (absolwentka, 3d), Gabriela Stypułkowska (1m1) i Julia Żukowska (1c) zakwalifikowały się do "Turnieju recytatorskiego online" , realizowanego w ramach projektu proLOGOS, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury za pośrednictwem programu "Kultura w sieci".

Do konkursu zakwalifikował się także nasz absolwent Mateusz Jan Głogowski. Przez całe lato uczestnicy będą brali udział w webinariach mistrzowskich online, a następnie wykonają jeszcze raz nagrania repertuaru, w tym utworu obowiązkowego wybranego z twórczości patronów literackich (A. Osieckkiej, W. Młynarskiego, J. Przybory, J. Kofty). Efektem będzie ogólnodostępne, transmitowane w sieci widowisko poetyckie, którego uczestnicy będą oceniani zdalnie przez wybrane jury, a także publiczność (przyznana będzie również nagroda publiczności).

Życzymy powodzenia w Turnieju.